Δελτίου Τύπου εξέδωσε η Δημοτική επιχείρηση Σφαγείου- Ελαιοτριβείου Τήνου αναφορικά με την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του Σφαγείου και αναφέρει:

Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση, στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης και σύννομης λειτουργίας των 2 μονάδων της Δημοτικής Επιχείρησης, να έχουμε μετά από αρκετό χρόνο μερικών ετών, την Άδεια Μηχανολογικής Εγκατάστασης του Σφαγείου από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η απόφαση έχει αναρτηθεί στη σχετική Ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (Απόφαση με αρθμ. Πρωτ. 1972/21-6-2017 ΑΔΑ: 6Β8Β7ΛΞ-8ΝΣ) και επέχει θέση Άδειας Λειτουργίας του Σφαγείου.


Είναι γνωστό ότι το Δημοτικό σφαγείο ήταν σε αναστολή λειτουργίας από τις 27 Αυγούστου 2014. Οι προσπάθειες μας, έδωσαν λύση και διέξοδο με τις αναγκαίες βελτιώσεις που επιφέραμε (κατάρτιση εγχειριδίου HACCP, δημιουργία θαλάμου κατάψυξης διατήρησης των υποπροϊόντων σφαγής, υπογραφή σύμβασης με αδειοδοτημένη εταιρία μεταφοράς εκτός νησιού κ.λ.π), σε συνεργασία με τη Δ/νση Κτηνιατρικής Κυκλάδων και το Τμήμα Κτηνιατρικής Τήνου, εντός συντόμου χρονικού διαστήματος. Έκτοτε το Σφαγείο λειτουργεί ομαλά και αδιατάρακτα με τα όποια μικροπροβλήματα να επιλύονται χάρις στην αγαστή συνεργασία τόσο με τις υπηρεσίες όσο και με τους εργαζομένους σε αυτό.

Βεβαίως το μέγα πρόβλημα του Δημοτικού Σφαγείου και κατ΄ επέκταση της Δημοτικής Επιχείρησης είναι η οικονομική τους βιωσιμότητα. Για τη βιώσιμη λειτουργία του Σφαγείου προβληματιζόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις βελτίωσης.

Για την ούτως ή άλλως προαναφερόμενη ευχάριστη εξέλιξη της αδειοδότησης του Σφαγείου είναι καθήκον να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τήνου και ιδιαίτερα στους υπαλλήλους Χριστίνα Καβούδη και Ιωάννη Σγουρό καθώς την Ιουλία Μοσχολιού, στήριγμα της ΔΕΣΦΕΤ. Ομοίως και στο προσωπικό του Σφαγείου (υπεύθυνο και εργαζομένους) για την αμέριστη στήριξη στη λειτουργία της μονάδας.

Έχουμε ακόμα δρόμο για την επίλυση θεμάτων του Σφαγείου και επίσης του Ελαιοτριβείου. Συνεχίζουμε….. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.