Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοινώνει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, διάρκειας 10 ωρών, στις 04-05 Νοεμβρίου στο Γραφείο Τήνου, ως εξής:Χρησιμότητα
Η επιμόρφωση του εργοδότη δίνει τη δυνατότητα να αναλάβει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας. Η σχετική νομοθεσία ορίζει ως υποχρεωτική τη χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας από κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό.


Προθεσμία
Επιβεβαίωση συμμετοχής επιμόρφωσης του εργοδότη: έως 03 Οκτωβρίου. Μετά την παρέλευση 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης και χρήσης του αριθμού πρωτοκόλλου θεωρείται ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και πρέπει να αναζητηθούν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας από εξωτερικό πρόσωπο ή υπηρεσία (ΕΞΥΠΠ).

Κόστος συμμετοχής
70 ευρώ για τη Γ’ Κατηγορία (10 ώρες)

Αίτηση & Δικαιολογητικά
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο του Γραφείου Τήνου κ. Σιώτο Βασίλη (τηλέφωνο 22830 22404).

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.