Αύριο Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου στις 13.30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα που αφορά την τροποποίηση της με αριθ. 6/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, κατόπιν τροποποίησης του ΟΕΥ.

Εισηγητής του θέματος της ημερησίας διατάξεως θα είναι ο πρόεδρος του σώματος κος Ι. Σιώτος. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.