Σε συνέχεια της από 11.10.2017 ευχαριστήριας επιστολής προς το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου της Σχολικής Συμβούλου  Φυσικής Αγωγής Κυκλάδων κας Ουρανίας Ρινακάκη, η οποία δημοσιεύτηκε στον Τοπικό Ηλεκτρονικό Τύπο, ο Δήμος Τήνου παραθέτει το παρακάτω έγγραφο, που απέστειλε στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ.Θέμα:  “Επέκταση αύλειου χώρου 3ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου”
Σχετ: Το υπ’ αριθ. 2743/29.9.2017 έγγραφό σας

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολή σας,  που αφορούσε την  επέκταση του αύλειου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου δια της παραχώρησης γειτονικού οικοπέδου στην περιοχή, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τα ακόλουθα:

Το 3ο Δημοτικού Σχολείου Τήνου βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και στην περιοχή αναθεώρησης.

Το όμορο προς αυτό οικόπεδο, χαρακτηρίζεται στο σχέδιο πόλης της Τήνου ως ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ  κατά συνέπεια δεν μπορεί να τύχει της ίδιας αντιμετώπισης όπως το κτήριο του στεγάζεται το 3ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου που δεν ήταν κοινόχρηστος χώρος αλλά οικοδομικό τετράγωνο ιδιοκτησίας του ΠΙΙΕΤ και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η σύναψη χρησιδανείου.

Στη  συγκεκριμένη περίπτωση το θέμα εξετάστηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τοπογραφικών  Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κρίθηκε, ότι η μόνη ενδεδειγμένη λύση που μπορεί να υπάρξει για την παραχώρηση ενός κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο, ο οποίος μπορεί να τον διαμορφώσει στη συνέχεια ως αύλειο χώρο για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου, είναι η σύναψη Συμβολαιογραφικής Πράξης Παραχώρησης η οποία επικυρώνεται  από το Δημοτικό Συμβούλιο και μεταγράφεται στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Τήνου.

Η σκέψη για να υπάρξει  επί του θέματος η πολεοδομική λύση της σύνταξης σχετικής πράξης αναλογισμού θα περιέπλεκε τα πράγματα μιας και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο βασικός υπόχρεος, μέσω της διαδικασίας αυτοαποζημίωσης, θα ήταν το Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Τα ανωτέρω μπορούν να  διερευνηθούν και από εσάς μέσω αρμοδίων.

Επομένως, καθώς  με την επιστολή σας εκφράστηκε η πρόθεσή σας για την παραχώρηση του χώρου αυτού, η μόνη λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η συμβολαιογραφική παραχώρηση.

Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος της Τήνου προτίθεται, μετά την έγκρισή σας,  να προβεί  σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό κόστος σε βάρος του Ιδρύματος.

Κατ’ αυτό τον τρόπο και μόνο, μπορεί να υλοποιηθεί η παραχώρηση του χώρου δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου και μάλιστα άμεσα, ο οποίος χώρος μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα από το Δήμο Τήνου, προκειμένου να είναι εφικτή και η αιτηθείσα χρήση, αναφορικά με την επέκταση του αύλειου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου και  να επιτευχθεί έτσι το επιδιωκόμενο  αποτέλεσμα, το οποίο  όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς επιθυμούμε.

Σε περίπτωση θετικής αντιμετώπισης του θέματος, θα πρέπει στη συγκεκριμένη απόφασή σας να οριστεί και το εξουσιοδοτηθέν,  εκ μέρους της Επιτροπής, άτομο, το οποίο  θα προβεί στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, καθώς και της συμβολαιογραφικής πράξης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
           
Ο Δήμαρχος Τήνου α/α

Αναστασία Δεληγιάννη – Άσπρου
Αντιδήμαρχος Τήνου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.