Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου συζητήθηκε το θέμα που αφορά τον ορισμό  δυο μελών της επιτροπής εκτίμησης ακινήτου. Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το δημοτικό συμβούλιο όρισε δύο μέλη της επιτροπής, αναφορικά με την εκτίμηση των γεωτεμαχίων, τα οποία βρίσκονται στη θέση «ΚΟΣΙΝΙ» της Τ.Κ Αγάπης, όπου πρόκειται να εκτελεσθεί το έργο: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝΟΥ». 

Τα μέλη είναι τα εξής:

Α) Αναστασία Δεληγιάννη του Αριστείδη, Αντιδήμαρχος Δήμου Τήνου ως Πρόεδρος
Β) Δελλατόλα Μαρία του Πέτρου, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγάπης ως μέλος
Γ) Χρήστος Χαρίτος του Ιωάννη, υπάλληλος του Δήμου Τήνου κλάδος ΤΕ πολιτικών μηχανικών.

Έργο της επιτροπής είναι η εκτίμηση και η καταμέτρηση των εν λόγω ακινήτων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης. Η επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, το ανωτέρω θέμα μπορεί να χαρακτηριστεί και προάγγελος του Χ.Υ.Τ.Υ. που πρόκειται να κατασκευαστεί στην Τήνο. Ευχόμαστε στην ανάλογη συνέχεια των διαδικασιών ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα των σκουπιδιών που αντιμετωπίζει το νησί. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.