Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. γνωστοποιεί ότι πρόκειται να διενεργήσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την πώληση του πιο κάτω περιγραφόμενου ακινήτου ιδιοκτησίας της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής αναλυτικής ανακοίνωσης και του φυλλαδίου όρων πώλησης, ο οποίος θα διεξαχθεί:Στην προαναφερόμενη αναλυτική ανακοίνωση με αριθμό 214/13-10-2017, που βρίσκεται καταχωρημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στην ηλεκτρονική της διεύθυνση www.nbg.gr, περιλαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες για την πώληση του ακινήτου, των οποίων απαραιτήτως πρέπει να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι

 Σημειώνεται ότι τα πολεοδομικά - νομικά και λοιπά προβλήματα του πρως πώληση ακινήτου, εφόσον υπάρχουν,  περιγράφονται αναλυτικότερα στο αντίστοιχο Ειδικό Φυλλάδιο Όρων Πώλησης, του οποίου απαραιτήτως και εγκαίρως πρέπει να λάβει γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Για την παραλαβή των παραπάνω εντύπων (αναλυτική ανακοίνωση, φυλλάδια γενικών - ειδικών όρων πώλησης) αλλά και για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται [εκτός από το Κατάστημα Τήνου (476) τηλ. 22830.27001] στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιουσίας στην Αθήνα στο τηλέφωνο 210-3347847

Σημειώνεται ότι το γενικό φυλλάδιο όρων πώλησης ακινήτων - κινητών της Τράπεζας του οποίου απαραιτήτως θα πρέπει να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, έχει επίσης καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.