Το νέο βίντεο της Τήνου έχει τίτλο “Τήνος. Η Μούσα του Αιγαίου”, και καλείται να παρουσιάσει όλα τα ιδιαίτερα τουριστικά προϊόντα που μπορεί να προσφέρει η Τήνος στους επισκέπτες της, είτε είναι από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, όπως αναλύονται στο Marketing Plan που έχει ήδη συνταχθεί και παραδοθεί στο Δήμο Τήνου βάσει της 9/2016 μελέτης του Γραφείου Δημάρχου Τήνου.

Ο σκοπός του οπτικοακουστικού αυτού έργου είναι η προώθηση της μοναδικότητας του νησιού που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την ομορφιά που της χάρισε ο άνθρωπος μέσα από την αρχιτεκτονική και τις τέχνες. Ένας συνδυασμός που αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους όσοι την επισκέπτονται, σαν μια σύγχρονη μούσα.Η παραγωγή της ταινίας αποτελείται από συρραφή πλάνων που έχουν γυριστεί στην Τήνο και προβάλλουν όλα τα θεματικά τουριστικά προϊόντα έτσι όπως έχουν αναλυθεί και περιγραφεί στην μελέτη για την Τουριστική προβολή του νησιού (Marketing Plan). Τα πλάνα μονταρίστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζουν την έμπνευση που δημιουργεί η Τήνος στους κατοίκους και της επισκέπτες της, και η οποία την καθιστά την «Μούσα του Αιγαίου».

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η ψήφιση πίστωσης 3.230,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Τήνου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.