Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου αποφασίστηκε η έγκριση μελέτης του έργου που αφορά την αποπεράτωση επισκευής κτιρίου «ΜΟΣΧΟΎΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΉ» του Δημοτικού κληροδοτήματος Φωκίωνος & Μοσχούλας Πλυτά στην Τήνο. Ο εισηγητής του θέματος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ιωάννης Σιώτος ανέφερε:

«Σύμφωνα με την με αριθμ. 11/2010 οικοδομική άδεια ( σε ισχύς βάσει των νόμων Ν.4067/12 και 4258/2014 ) και την υπ. αριθμ. Πρωτ. 198/01-12-2010 σύμβαση μεταξύ της Σχολικής Επιτροπή και Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Μοσχούλας και Φωκίωνος Πλυτά και του τότε αναδόχου κ. Γεώργιου Βάρσου, προβλέπονταν η εκτέλεση του έργου “Επισκευή πλάκας μεσοπατώματος , εσωτερικές επισκευές- εξωτερικές επισκευές και αντικατάσταση στέγης στη Μοσχούλειο Σχολή Τήνου” . Το έργο για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμ. Πρωτ. 3627/26-3-2013 απόφαση διάλυσης σύμβασης (ΑΔΑ:ΒΕ26ΩΗ6-2ΨΕ) δεν ολοκληρώθηκε»

Η μη ολοκλήρωση του έργου αφορά στον όροφο εσωτερικά του κτιρίου και συγκεκριμένα τις παρακάτω

α. οικοδομικές εργασίες

• Κατασκευή ψευδοροφής
• κατασκευή δαπέδου απο ξυλεία δρυός
• επίστρωση δαπέδων απο κεραμικά πλακίδια στους χώρους WC
• επένδυση της τοιχοποιίας με κεραμικά πλακίδια στους χώρους WC
• κατασκευή και τοποθέτηση ερμαριών
• βερνίκωμα του ξύλινου δαπέδου
• χρωματισμός εσωτερικά των επιχρισμάτων του ορόφου

• χρωματισμός των κουφωμάτων (καθώς λόγω μη χρήσης έχει υποστεί φθορά

β. Η/Μ εργασίες

Όσον αφορά τις Η/Μ εργασίες εκκρεμούν και περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη τα παρακάτω (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία χρειάζεται για την πλήρη και κανονική λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του κτιρίου:

Εγκατάσταση Ύδρευσης - Αποχέτευσης

• Τοπικά τμήματα κεντρικού δικτύου σωληνώσεων κρύου και ζεστού νερού χρήσης
και αποχέτευσης ακαθάρτων.
• Διάφορες βαλβίδες (διακοπής, αντεπιστροφής, κ.τ.λ.).
• Αναμικτήρες , Είδη υγιεινής.
• Δεξαμενή νερού, πιεστικό κ.τ.λ.
• Όλα όσα προβλέπονται στον προϋπολογισμό της εργολαβίας σύμφωνα με τα

Σχέδια και τα Τεχνικά Τεύχη της μελέτης έργου στο σύνολό του.

Εγκατάσταση Αερισμού

• Το σύνολο της εγκατάστασης όπως παρουσιάζεται και περιγράφεται στα Σχέδια και τα Τεχνικά Τεύχη της μελέτης έργου στο σύνολό του. Δηλαδή αεραγωγοί, μονώσεις, στόμια, εναλλάκτης, ανεμιστήρας.

Εγκατάσταση Πυρασφάλειας

• Το σύνολο της εγκατάστασης όπως παρουσιάζεται και περιγράφεται στα Σχέδια και τα Τεχνικά Τεύχη της μελέτης έργου στο σύνολό του. Δηλαδή πυροσβεστήρες, κομβία, φωτιστικά ασφαλείας, πυροσβεστική φωλιά, πλήρης πίνακας πυρανίχνευσης με καλωδιώσεις κ.τ.λ.

Εγκατάσταση Θέρμανσης

• Το σύνολο της εγκατάστασης όπως παρουσιάζεται και περιγράφεται στα Σχέδια και τα Τεχνικά Τεύχη της μελέτης έργου στο σύνολό του. Δηλαδή δίκτυα σωληνώσεων, μονώσεις, τοπικές κλιματιστικές συσκευές, λέβητας κ.τ.λ.

Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικών

• Έχει εκτελεστεί μεγάλο μέρος των δικτύων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όσον
αφορά τις τοιχοποιίες.
• Μόνο η εγκατάσταση του πριζοδιακοπτικού υλικού.
• Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων.
• Ηλεκτρικοί Πίνακες.
• Καλωδιώσεις εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων.
• Θερμοστάτες.
• Συστήματα R-TV, βιντεοπροβολέα κ.τ.λ.
• Όλα όσα προβλέπονται στον προϋπολογισμό της εργολαβίας σύμφωνα με τα

Σχέδια και τα Τεχνικά Τεύχη της μελέτης έργου στο σύνολό του.

Το έργο μετά τα παραπάνω έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 108.052,12 € μαζί με τον ΦΠΑ εκ των οποίων 87.138,81 € αφορούν σε εργασίες, 10.986,62 € αφορούν σε ΓΕ και ΟΕ 18% του αναδόχου, 10.803,51 € αφορούν στα απρόβλεπτα, 2.856,55€ αφορούν στις απολογιστικές εργασίες, 1.455,36 € αφορούν στην πρόβλεψη για αναθεώρηση. Τέλος, 20.913,31 € αφορούν στην πληρωμή του ΦΠΑ 24 %.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.