Ο Δήμος Τήνου στo πλαίσιo της συντήρησης και της επισκευής των απορριμματοφόρων που διαθέτει, προχώρησε στην επισκευή ενός εξ’ αυτών που για αρκετό χρονικό διάστημα λειτουργούσε με συνεχόμενα προβλήματα λόγω μηχανικών ζημιών αλλά και προβλήματα στην υπερκατασκευή του.

Συγκεκριμένα διατέθηκαν 15.000,00€ για την επισκευή μηχανικών βλαβών και 20.000,00€ για την διόρθωση προβλημάτων στην υπερκατασκευή του οχήματος. Επίσης βάφτηκε εξ’ ολοκλήρου, διορθώνοντας με αυτό τον τρόπο προβλήματα που είχαν να κάνουν με τον σκελετό.



 Έτσι η Υπηρεσία Καθαριότητας εξοπλίζεται με ένα ακόμα όχημα, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο ένα ακόμα εργαλείο στην προσπάθεια που καταβάλει για μια πιο καθαρή Τήνο. Αξίζει να τονιστεί ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προχωρήσει στην επισκευή, συντήρηση και εκσυγχρονισμό του στόλου των απορριμματοφόρων ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο τα προβλήματα.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.