Δελτίο τύπου εξέδωσε η Δημοτική επιχείρηση Σφαγείου - Ελαιοτριβείο αναφορικά με την αδειοδότηση που πήρε ο χώρος του Ελαιοτριβείου. Να θυμίσουμε, πως σε προηγούμενη ανακοίνωση η επιχείρηση έκανε γνωστή και την λήψη άδειας λειτουργίας του Σφαγείου. 

Με ικανοποίηση μεγάλη πληροφορούμε, ότι στο πλαίσιο νομιμοποίησης της λειτουργίας των 2 μονάδων της Δημοτικής Επιχείρησης, του Σφαγείου και του Ελαιοτριβείου, είχαμε αίσιο πέρας και για το Ελαιοτριβείο.

Έχουμε την Άδεια Μηχανολογικής Εγκατάστασης του Ελαιοτριβείου (Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 2806/25-9-2017 ΑΔ:616Ζ7ΛΞ-Κ70), έχει γίνει η προβλεπόμενη γνωστοποίηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ταύτα επέχουν θέση Άδειας Λειτουργίας του Ελαιοτριβείου. Το γεγονός αυτό γίνεται για πρώτη φορά αφότου λειτούργησε το πρώτον το 2011 το Ελαιοτριβείο.Ομοίως η αντίστοιχη Άδεια Λειτουργίας για τη Μονάδα του Σφαγείου εκδόθηκε στα τέλη Ιουνίου επίσης για πρώτη φορά. Πρέπει να διευκρινισθεί προς άρση κάθε παρανόησης ότι το Σφαγείο είχε Άδεια Λειτουργίας στο τμήμα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, άρα τα διατιθέμενα προϊόντα είναι και ήταν πάντοτε, απολύτως ελεγχόμενα και ασφαλή.

Εξυπακούεται ότι για την έκδοση των Αδειών Λειτουργίας των 2 παραγωγικών μονάδων της Δημοτικής Επιχείρησης ελήφθησαν και απεστάλησαν όλες οι προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις και οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Κατά τρόπο μονότονο υπογραμμίζουμε ότι το μέγα ζητούμενο των 2 μονάδων είναι η βιωσιμότητά τους, η οποία είναι φανερό, ότι είναι επισφαλής.Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας συλλογικά και ομόψυχα. Για την ευτυχή κατάληξη των προσπαθειών μας, είναι επιβεβλημένο να επαναλάβουμε τις ευχαριστίες μας στα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας Χριστίνα Καβούδη και Ιωάννη Σγουρό καθώς και την αρμοδία της ΔΕΣΦΕΤ Ιουλία Μοσχολιού.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης για την καθοριστική συμβολή τους στο τελικό στάδιο προετοιμασίας των εγκαταστάσεων του Ελαιοτριβείου και λήψης της σχετικής Βεβαίωσης Καταλληλότητας στους Δελλατόλα Ι. Νίκο και Ασημομύτη Αντώνη.

Η επίλυση θεμάτων και προβλημάτων είναι συνεχής, όπως και οι αντίστοιχες απαιτούμενες προσπάθειες …. Έπεται συνέχεια ….. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.