Κατανομή ποσού 18.180,00 € από τους Κ.Α.Π. (γ’ δόση), σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Τήνου. 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την κατανομή των χρημάτων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής : α) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας εκπαίδευσης ποσό 10.908,00 € και β) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης ποσό 7.272,00 €.

Έτσι, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, το σώμα κάνει δεκτή την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 8/2017 απόφαση και κατανέμει το ποσό των 18.180,00 €, (Γ΄ κατανομή έτους 2017), προερχόμενο από Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως εξής :

α) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης ποσό 10.908,00 € και
β) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης ποσό 7.272,00 €.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.