Στo πλαίσιo της υποβολής πρότασης πράξεων προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Νότιο Αιγαίο" Άξονας προτεραιότητας 1" ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας" ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, με τίτλο "Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας".

Αποφασίστηκε ομόφωνα στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου Τουρισμού Αναστασίας Δεληγιάννη, η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Τήνου με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς για την  κατάθεση πρότασης έργου με τίτλο:"Unexpected Tinos: Πλατφόρμα ψηφιακών εφαρμογών για την ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τήνου"

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν ψηφιακές εφαρμογές που θα καλύπτουν τα εξής πεδία:

α) Ψηφιακοί οδηγοί μουσείων και πολιστικών χώρων,
β) Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτιστικών πόρων, διαδρομών και χαρτών (διαδρομές μαρμάρου, πεζοπορικό δίκτυο Τήνου),
γ) Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτηρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτοικής αξίας,
δ) Πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ευχόμαστε η πρόταση να είναι καλοτάξιδη μιας και η υλοποίηση της θα είναι ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη  όχι μόνο του Μουσείου του ΠΙΟΠ αλλά και γενικότερα της Εξω Μεριάς και της Τήνου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.