Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Αγ. Νικολάου - Αγ. Ελευθερίου Πόλεως Τήνου, της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου ανακοινώνει ότι:

Προσφέρει για μίσθωση το ακίνητό της, ήτοι ένα ισόγειο κατάστημα, ευρισκόμενο στην πόλη της Τήνου και επί της οδού Ευαγγελιστρίας αρ. 74, εμβαδού 172,60 τ.μ., ιδιοκτησίας της Ενορίας και ζητά να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους προσφορές για την εκμίσθωση του ακινήτου.

Η διαδικασία γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, «ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ» όπως ισχύει.

  1. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι έγγραφες και είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά στην έδρα της Ενορίας στην ενοριακή αίθουσα που βρίσκεται στην Πλατεία Αγ. Ελευθερίου στην πόλη της Τήνου, είτε να παραδοθούν στον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου π. Στυλιανό Τουφεκλή σε κλειστό φάκελο.
  2. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου μισθωτή, το προσφερόμενο ποσό για το μηνιαίο μίσθωμα, την προτεινόμενη διάρκεια της μίσθωσης και τη χρήση για την οποία προορίζεται το μίσθιο.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κανονίσουν επισκεφθούν το μίσθιο σε συνεννόηση με τον π. Στυλιανό Τουφεκλή (6974816140).
  4. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από σήμερα, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018.
  5. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα εκτιμηθούν από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και για όποια από αυτές κριθεί συμφέρουσα θα ληφθεί σχετική απόφαση, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, προτού μπορεί να υπογραφεί το συμφωνητικό της μίσθωσης με τον ενδιαφερόμενο μισθωτή.
  6. Για τους υπόλοιπους όρους της μίσθωσης θα ισχύουν οι ίδιοι όροι που αναφέρονται στην 108/6.11.2017 διακήρυξη.

Τήνος, 20 Φεβρουαρίου 2018

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Της Ενορίας Αγίου Νικολάου – Αγίου Ελευθερίου πόλεως Τήνου
Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Παν. Τουφεκλής

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.