Με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 7η -8η -9η -10η -11η και 12η μηνιαίες κατανομές έτους 2017.

Ο Δήμος Τήνου, σύμφωνα πάντα με την επίσημη απόφαση θα καρπωθεί το ποσό των 122.805,00€ από το Υπουργείο εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

Τα μεγαλύτερα ποσά στους Δημους των Κυκλάδων θα πάρουν: Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα λάβει το ποσό των 271.155€, ο Δήμος Σύρου 196.800€, Δήμος Θήρας με 167.880€, Δήμος Άνδρου (!) 166.590€ και ο Δήμος Πάρου με 164,010€.Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.