Μπορεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου να έχει θέματα μεγάλης σημασία όπως το τεχνικό πρόγραμμα, που αφορά τα έργα που πρόκειται να γίνου για το 2018 ωστόσο, θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν οι παρακάτω ενέργειες για:

Το θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για την παραλαβή των ενοποιημένων τευχών δημοπράτησης και των επικαιροποιημένων μελετών των έργων: 

α) «κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των Τ.Δ Καλλονής και Υστερνίων του πρώην Δήμου Εξωμβούργου από τις πηγές Ζωδεμένης - Λιμοκού” και 
β) «κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πρώην Κοινότητας Πανόρμου από τις πηγές Ζωδεμένης και Λιμοκού».

Το θέμα 24ο: Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση ακινήτων, που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Στενής, για τις αναπόδραστες ανάγκες υδροδότησης των οικισμών της και εν γένει του νησιού.

Εισηγητής των θεμάτων: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ιωάννης Σιώτος

Θέματα που όπως είναι απόλυτα κατανοητό, μπορεί να είναι στο πιο κάτω «ράφι» έναντι του τεχνικού προγράμματος, της απόφασης για τα τέλη και πάει λέγοντας Ωστόσο, είναι αποφάσεις που θα παρθούν και θα προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες ιδιαίτερες σημαντικές για την λειτουργία του νησιού. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.