Ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου, το έργο που αφορά την επισκευή - αναβάθμιση του παιδικού σταθμού Δήμου Τήνου. Μια επισκευή που όπως θα διαβάσετε και παρακάτω ήταν αναγκαία και με το πέρασμα του χρόνου. 

Κόστος του έργου

Το έργο θα κοστίσει 460.000,00€ εκ των οποίων τα 200.000,00€ θα είναι από το Πράσινο ταμείο και τα υπόλοιπα (260.000,00€) θα καλυφθούν από πόρους του Δήμου Τήνου.

Κύριοι στόχοι του έργου

Η αναβάθμιση του κτιρίου από ενεργειακή κτιριακή και αισθητική και λειτουργική άποψη .
Η διαμόρφωση ικανών λειτουργικών και οργανωτικών παρεμβάσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής και κατάλληλη κατά περίπτωση ανταπόκριση του Παιδικού Σταθμού στις ανάγκες των ωφελουμένων (π.χ. σίτιση, εκπαίδευση, πρόσβαση ΑΜΕΑ, τουαλέτες, διοικητικοί χώροι κλπ).

Δευτερεύοντες – Συμπληρωματικοί Στόχοι

Η διαμόρφωση μίας ευέλικτης, επιστημονικά υποστηριζόμενης και οργανωτικά αποδοτικής δομής η οποία θα ενσωματώσει και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Αναγκαία Επισκευή

Το κτίσμα (σ.σ. Παιδικού Σταθμού) με το πέρασμα του χρόνου έχει παρουσιάσει σημαντικές φθορές με αποτέλεσμα να χρειάζονται άμεσης επισκευής τα επιχρίσματα, οι χρωματισμοί, τα κουφώματα καθώς και το δάπεδο εντός του κτιρίου.

Επίσης ο εξοπλισμός θεωρείται σε μεγάλο βαθμό πεπαλαιωμένος και χρειάζεται η αναβάθμισή του τόσο στο κομμάτι της εξυπηρέτησης (εστίαση, γραφεία κ.α.) όσο και στο εκπαιδευτικό μέρος (χώροι δημιουργικής απασχόλησης, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ)

Τέλος, προβληματική είναι η εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ όσον αφορά την πρόσβαση στο χώρο και πιο έντονη στην χρησιμοποίηση των δομών εντός του κτίσματος.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.