Με μεγάλη επιτυχία και αρκετά ικανοποιητική παρουσία κόσμου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Τήνο η διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.

Το σεμινάριο έλαβε χώρα, το Σάββατο, 04 Νοεμβρίου και την Κυριακή, διάρκειας 10 ωρών.

Η επιμόρφωση του εργοδότη δίνει τη δυνατότητα να αναλάβει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας. Η σχετική νομοθεσία ορίζει ως υποχρεωτική τη χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας από κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.