Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Μια ψηφοφορία που διεξήχθη πρώτη φορά με ηλεκτρονική μορφή. Η καινοτόμος πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ξεπέρασε τα εμπόδια της νησιωτικότητας και έδωσε τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στους επιχειρηματίες και των 24 νησιών του Νομού.

Η Τήνος έχει και τους δικούς της εκπροσώπους στην «επόμενη μέρα» του επιμελητηρίου. Η κα Λουκία Φωσκόλου εξελέγη και είναι στο εμπορικό τμήμα. Στο μεταποιητικό τμήμα είναι ο κος Δελλατόλας Ματθαίος.  Όπως δήλωσε με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και Επικεφαλής του μοναδικού συνδυασμού Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ, κ. Γιάννης Ρούσσος, «Σήμερα το βράδυ ξεκίνησε η επόμενη μέρα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας καλούνται με την όρεξη των νεοεισερχόμενων στο θεσμό, να αξιοποιήσουν την πολύτιμη εμπειρία των συναδέλφων που συνεχίζουν την προσφορά τους στα κοινά, με μοναδικό στόχο την ουσιαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του συνόλου των επιχειρήσεων-μελών μας». Ο Πρόεδρος, επιπλέον, έθεσε τους δύο πρώτους στόχους της νέας Διοίκησης. Ο πρώτος στόχος αφορά στο χτίσιμο της επόμενης μέρας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με την ταυτόχρονη εξασφάλιση της βιωσιμότητας του φορέα.

Ο δεύτερος στόχος αφορά στην ακόμα πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των σύγχρονων δομών και των υφιστάμενων υπηρεσιών που διαθέτει, από τα μέλη του Επιμελητηρίου. Προς την κατεύθυνση των συγκεκριμένων στόχων θα συμβάλει και η υλοποίηση του έργου τριετούς διάρκειας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων που εντάχθηκε στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πρωτοποριακής επιχειρηματικής συστάδας (cluster), ως μετεξέλιξη και ολοκλήρωση του Δικτύου Aegean Cuisine στις Κυκλάδες. Βασικοί άξονες του έργου είναι η ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού στις Κυκλάδες, η προώθηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η παρότρυνση των νέων στην ενασχόληση με την πρωτογενή παραγωγή.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.