Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποφασίστηκε από την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

Η επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται:

- Τρεις (3) διευθυντές, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά σειρά αρχαιότητος αυτών.
- Τρεις (3) αιρετούς, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας (1) ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
- Έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων - Ένα (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ).
- Ένα (1) δημότη με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Για την διοίκηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

Από την παράταξη της πλειοψηφίας αιρετοί προτείνονται οι εξής :
- Σίμος Ορφανός Δήμαρχος με αναπληρώτρια την Αναστασία Δεληγιάννη – Άσπρου.
- Λουκριτία Άνδροβικ με αναπληρωτή τον Ιάκωβο Απέργη.

Από την παράταξη της μειοψηφίας, αιρετοί προτείνονται οι εξής :
- Νικόλαος Γκίζης με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Κρητικό.

Δημότες προτείνονται από την παράταξη της μειοψηφίας οι εξής :
- Μαρούλα Αλβέρτη - Κουσουνάδη με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μπακτή


Επίσης θα συμμετέχουν τρεις (3) διευθυντές, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά σειρά αρχαιότητος αυτών, ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ).

Πρόεδρος εκ του νόμου είναι ο Δήμαρχος κ. Σίμος Ορφανός και ως αντιπρόεδρος προτείνεται η Δημοτική Σύμβουλος κ. Λουκριτία Άνδροβικ. Οι προτάσεις τίθενται σε ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις θετικές ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης της πλειοψηφίας σχετικά με την πρότασή της όπως διαμορφώθηκε, την πρόταση της μειοψηφίας, τις σχετικές διατάξεις και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, αποφασίζει ομόφωνα


Επίσης θα συμμετέχουν τρεις (3) διευθυντές, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά σειρά αρχαιότητος αυτών, ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ).

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.