Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα συνεχιζόμενα έργα στην Τήνο για το ερχόμενο έτος το 2018 όπως αυτά γράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία  από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου. 

Είναι τα ακόλουθα:

Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στη θέση "Μαρμαριές - Κόκκινα" Δήμου Τήνου, ποσό 189.516,93 €, πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. Κέντρο Σίτισης και παροχής βασικής πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην νήσο Τήνου. Ποσό 14.000,00€, πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. 

Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση φανερωμένη της Δημοτικής Ενότητας Πανόρμου Δήμου Τήνου με πόσο 1.729,71€ πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. Αποπεράτωση κλειστού αθλητικού γυμναστηρίου Δήμου Τήνου με ποσό 36.000,00€ πηγή χρηματοδότησης ΠΔΕ. 

Επισκευή - Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου, με ποσό 245.897,60 πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.  Συντηρήσεις επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου ποσό 1.000,00 πηγή χρηματοδότησης σχολική ΣΑΤΑ. Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων οικισμού Δύο Χωριών με ποσό 6.000,00 € και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ και τέλος αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Τ.Κ. Πανόρμου με ποσό 35.548,99 €.

Το χρηματικό σύνολο των συνεχιζόμενων έργων είναι 573.526,60€

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.