Τα έργα που προγραμματίζονται και συνεχίζονται στην Δημοτική Ενότητα Εξωμβούργου, όπως αυτά παρουσιάζονται στο νέο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τήνου, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Εξωμβούργου, ποσό 25.000,00€, πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ. Εργασίες συντήρησης δημοτικών γηπέδων & αθλητικών κέντρων Δ.Ε. Εξωμβούργου, ποσό 25.000,00€ πηγή χρηματοδότησης, ίδιοι πόροι. Κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης ομβρίων με ποσό 20.000,00€ και ΣΑΤΑ πηγή χρηματοδότησης.

Αντικατάσταση παλαιών και κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Καρδιανή, Κιόνια και Στενή με ποσό 70.000,00€ και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ. Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων ΔΕ Εξωμβούργου με ποσό 12.000,00€ πηγή χρηματοδότησης την Σχολική ΣΑΤΑ. 

Αποκατάσταση ζημιών δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης ΤΚ Αγάπης με ποσό 8.500,00€ πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ. Εργασίες επισκευής και συντήρησης αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Καλλονής με ποσό 8.000,00€ και χρηματοδότηση μέσω ΣΑΤΑ. Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Ρωμανού Τ.Κ. Κάμπου με ποσό 7.200,00€ πηγή ΣΑΤΑ. 

Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης οικισμού Σκαλάδου Τ.Κ. Κώμης με ποσό 7.200,00€ με χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ. Εργασίες συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης από πηγές Θεοτόκου κλπ. Τ.Κ. Υστερνίων 7.200,00€ μέσω ΣΑΤΑ. Επισκευή και επέκταση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Φαλατάδου πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ και ποσό 8.000,00€. Τέλος, η αποκατάσταση ζημιών Κ/Χ/ Δ.Ε. Εξωμβούργου 25.000,00€ με ιδιους πόρους και μέσω ΣΑΤΑ.

Σύνολο προϋπολογισμού 223.100,00€.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.