Αναρτήθηκε σήμερα στο διαύγεια η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με τις εκλογές της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου. Η απόφαση, που μπορείτε να την βρείτε εδώ, αναφέρει:

Κατ’ εφαρμογή των παραγράφων η και θ του άρθρου 4 του Ν. 349/76, όπως ισχύει:

Α. Διορίζουμε ως αιρετά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, τους εκλεγέντες που ανακηρύχθηκαν με το αριθ. 2/2017 της 10ης Δεκεμβρίου 2017 πρακτικό εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής κατά σειρά των σταυρών προτίμησης ως ακολούθως: 


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Πολατσίδης Ιωάννης του Χρήστου
2. Καλογήρου Ευάγγελος του Ιωάννη
3. Μέγκουλας Αλέξανδρος του Ιωάννη
4. Διαμαντάκης Νικόλαος του Ιπποκράτη
5. Κοντοφριός Ιωάννης του Αναστασίου
6. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Αντωνίου
7. Μινάρδος Ανδρέας του Αλεξίου
8. Βέρσαλης Ευάγγελος του Δημητρίου
9. Πρωτόπαπας Μιλτιάδης του Αντωνίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σημαντήρης Ευάγγελος του Στυλιανού
2. Ξυπολιτίδου Μαρίνα του Φορμόζη
3. Βιδάλης Γεώργιος του Αντωνίου
4. Κροντηράς Κωνσταντίνος του Νικολάου
5. Καρπέτας Βασίλειος του Βασιλείου

Β. Καλούμε στις 18 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30μ.μ. τα παραπάνω τακτικά μέλη να συνέλθουν στην αίθουσα τελετών του Ιερού Ιδρύματος υπό την προεδρία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη για τη συγκρότησή τους σε Σώμα, την ορκωμοσία και την επίσημη εγκατάστασή τους. 

Τα μέλη της νέας Διοικούσας Επιτροπής συνέρχονται σε ολομέλεια στην αίθουσα τελετών του  Ιδρύματος, προκειμένου να προβούν στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. θ του άρθρου 4 του Ν. 349/76, όπως ισχύει.

Η θητεία της εν λόγω Επιτροπής είναι τριετής

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.