Η ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τήνου μετά και την απόφαση της πρόσφατης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου. Πρόκειται για: 

- Δύο (2) διευθυντές, των Δημοτικών Σχολείων, κατά σειρά αρχαιότητος αυτών
- Δύο (2) διευθυντές Νηπιαγωγείων, κατά σειρά αρχαιότητος αυτών
- Τρεις (3) αιρετούς, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
- Έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
- Ένα (1) δημότη με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης

Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.


Για την διοίκηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης : 

Από την παράταξη της πλειοψηφίας αιρετοί προτείνονται οι εξής : 
- Λουκρητία Άνδροβικ- Ρουγγέρη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Μαρκουϊζο.
- Ευάγγελος Κορνάρος με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Τζέ

Από την μειοψηφία, αιρετοί προτείνονται οι εξής : 
- Μαρία Δενεκαρία ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την κ. Ιωάννα Αμοιραλή.

Δημότες προτάθηκαν από την παράταξη της μειοψηφίας οι εξής : 
- Ιωάννης Πολατσίδης ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Θεοφάνη Παπουτσή.

Επίσης θα συμμετέχουν δύο (2) διευθυντές, των Δημοτικών Σχολείων, κατά σειρά αρχαιότητος αυτών, δύο (2) διευθυντές Νηπιαγωγείων, κατά σειρά αρχαιότητος αυτών και ένας εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων .


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.