Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου "άνοιξε" ο δρόμος για να περάσει η Τήνος στο επόμενο στάδιο της τηλεπικοινωνίας. Αποφασίστηκε ομόφωνα από το σώμα, ο ΟΤΕ να ξεκινήσει εργασίες (κατόπιν αιτήσεως του) ώστε να περαστούν στο νησί οπτικές ίνες. Όπως δήλωσε ο κος Σιώτος, εκπρόσωπο του ΟΤΕ ΑΕ, θα περαστούν οπτικές ίνες σε όλη την Τήνο ενδεικτικά ανέφερε πως θα περαστούν από τον Πάνορμο μέχρι και το Πόρτο.

Συγκεκριμένα η Cosmote – Κινητές Τηλεφωνίες Α.Ε. αιτήθηκε: 
1) Εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια με κατασκευή μικροτάφρου διαστάσεων πλάτους 10 εκ. και βάθους 45- 50 εκ., μήκους 9.298,00 μ. 
2) 29 φρεάτια ΦΙV και 2 φρεάτια ΦΙΙΑ για την εξυπηρέτηση των καμπίνων 
3) Τοποθέτηση 22 καμπίνων σε σποραδικά σημεία. 

Επίσης μετά την ολοκλήρωση του έργου οι επιφάνειες στις οποίες θα γίνει η επέμβαση θα επαναφερθούν στη αρχική τους κατάσταση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση άδειας δικαιώματος διέλευσης από δημοτικούς χώρους στην Εταιρεία Cosmote – Κινητές Τηλεφωνίες Α.Ε. , όπως αναφέρονται στα συνημμένα με την αίτησή της σχέδια και τις τεχνικές περιγραφές, με σκοπό την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, δικτυακών εργασιών (συμμετρικά και οπτικά καλώδια) και λοιπών εργασιών για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών από τα αστικά κέντρα έως τις υπαίθριες καμπίνες οπτικού δικτύου πρόσβασης

Οι εν λόγω δημοτικοί χώροι να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση μετά την ολοκλήρωση του έργου με ευθύνη της Εταιρείας.

Τι είναι οι οπτικές ίνες
Οι οπτικές ίνες είναι πολύ λεπτά νήματα από πλαστικό ή γυαλί, με διάμετρο μικρότερη των 8μm όπου από μέσα τους, μεταδίδονται ψηφιακά δεδομένα, υπό μορφή φωτός. Συνήθως τις συναντάμε συγκεντρωμένες σε δέσμες, που σχηματίζουν τα λεγόμενα οπτικά καλώδια. Ένα καλώδιο οπτικών ινών, περιέχει μέσα του δεκάδες ή και εκατοντάδες πολύ λεπτές τέτοιες οπτικές ίνες, με διάμετρο μικρότερη και από μία τρίχα. Με τις ακτίνες λέιζερ, ένα σήμα μπορεί να μεταδοθεί δια μέσου οπτικών ινών σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 χλμ.

Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται αντί των μεταλλικών καλωδίων, διότι τα σήματα ταξιδεύουν μαζί τους με μικρότερη απώλεια και επίσης δεν επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται επίσης για φωτισμό. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά εικόνων, επιτρέποντας έτσι την προβολή σε στενούς χώρους. Ειδικά σχεδιασμένες οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται και για πολλές άλλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων λέιζερ.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.