Προς κάθε ενδιαφερόμενο που παρακολουθεί την υπόθεση των εκλογών στο ΠΙΙΕΤ

Αναφορικά με τη διαδικασία των εκλογών για ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής στο ΠΙΙΕΤ κι όσον αφορά τη δική μου υποψηφιότητα, επιθυμώ να σας γνωστοποιήσω τα εξής:

Αρχικά, στην απόφαση της επιτροπής σχετικά με την απόρριψη της υποψηφιότητάς μου αναγράφεται δύο φορές λάθος ημερομηνία (3.1.2017). Η σωστή είναι 3.1.2014 κι η ιδιότητά μου ως εκκλησιαστικός επίτροπος στην ενορία Αγ. Νικολάου - Αγ. Ελευθερίου Τήνου ίσχυσε μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας μου (31.12.2016). Θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι το μόνο λάθος της επιτροπής.
Παρόλα αυτά, το έγγραφο που προσκόμισα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά το οποίο κατά τη γνώμη μου αποδείκνυε το θρήσκευμά μου, απορρίφθηκε ως ετεροχρονισμένο, καθώς η επιτροπή θεώρησε πως κατά το μεσοδιάστημα (από την ημερομηνία λήξης της θητείας μου έως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών) είχα τη δυνατότητα να αλλάξω θρήσκευμα. Σε περίπτωση, όμως, που κατά τη διάρκεια αυτή είχε όντως συμβεί κάτι τέτοιο, η εν λόγω ιδιότητα θα είχε αναιρεθεί.

 Αντιθέτως, (όπως αναφέρεται στην απόφαση) βεβαιώσεις που εκδόθηκαν το 2017, ακόμη ίσως και αρχές του έτους, θεωρούνται έγκυρες ως έχουσες πρόσφατη ημεροχρονολογία.

Άραγε αρμοδιότητα του κ. Ειρηνοδίκη που έλεγξε τα δικαιολογητικά πριν την υποβολή τους στην τριμελή επιτροπή και επομένως εντός της προθεσμίας,  δεν ήταν κι ο εντοπισμός οποιασδήποτε παράλειψης και η έγκαιρη ενημέρωση του υποψηφίου; Διαφορετικά, για ποιο λόγο μου ζητήθηκε την ώρα της κατάθεσης τηλέφωνο επικοινωνίας; Υπενθυμίζω ότι κατέθεσα την υποψηφιότητά μου την 24η Νοεμβρίου, η δε προθεσμία λήξης  ήταν η 3η Δεκεμβρίου 2017.

Φυσικά δεν επρόκειτο να ζητήσω κανένα πιστοποιητικό θρησκευτικών φρονημάτων ούτε τώρα προτίθεμαι να διεκδικήσω νομικά την απόδειξη των αυταπόδεικτων.

Ευχαριστώ μόνο την Παναγία μας για τη νέα Της ευλογία στο πρόσωπό μου.

Καλή επιτυχία στους υποψηφίους. 
Ιωάννης Αλικάρης

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.