Τα έργα που εντάχθηκαν στην Δημοτική Ενότητα Τήνου για το ερχόμενο έτος το 2018 όπως αυτά αναφέρονται στο τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία  από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου. 

Συντήρηση - επισκευή οδών και πλατειών στην Δ.Ε. Τήνου με ποσό 70.000,00€, πηγή χρηματοδότησης ίδιοι πόροι. Τοποθέτηση, συντήρηση αγωγών - φρεατίων και εσχάρων διαφυγής ομβρίων υδάτων στην Δημοτική Ενότητα Τήνου με ποσό 7.200,00 €, πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ. Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού ΔΕ Τήνου ποσό 25.000,00 € , πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.

Συντήρηση - επισκευή δημοτικών γηπέδων και αθλητικών κέντρων Δ.Ε. Τήνου με ποσό 25.000,00 € πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ. Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Ε. με ποσό 15.000,00 €, πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ. Συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Τήνου με ποσό 22.000,00 € με πηγή χρηματοδότησης ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΑΤΑ. 

Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων με ποσό 150.000,00€ και πηγή χρηματοδότησης ίδιοι πόροι. Αποκαταστάσεις ζημιών Κ/Χ Δ.Ε. Τήνου με ποσό 50.000,00 € πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρων έργων είναι : 364.200,00€

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.