Την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου στις 18.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεως του σώματος, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση της με αριθμό 185/2017 απόφασης του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου  περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος 

ΘΕΜΑ 2ο:
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών  για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου,  για το έτος 2018.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 3ο:
Συγκρότηση επιτροπών έτους 2018, σύμφωνα  με τον Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα του έργου:  Συντηρήσεις επισκευές Σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 5ο:
Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Ιερό Ίδρυμα Αγ. Τριάδας Γύρλας  για την υποβολή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή του κτιρίου κληροδοτήματος Ελένης Νεωφύτου  επί της ακτής Π. Λιαρούτσου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη 

ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τήνου να υπογράψει την από 30.12.2016 σύμβαση δεσμευμένου  λογαριασμού, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος  του Πράσινου Ταμείου (Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»), σε συμπλήρωση της με αρ. 7/2017 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου - Άνδρου  για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες επισκευής βελτίωσης  και συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα συστήματα  πιστοποίησης παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου.
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος 

ΘΕΜΑ 8ο:
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 225/2017 απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό του  Προέδρου του Δ.Σ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής : Δήμαρχος

Μετά την πρώτη συνεδρίαση, θα ακολουθήσει και μια δεύτερη, που θα αφορά το σημαντικό θέμα του προϋπολογισμού. Η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 19.30 το απόγευμα.

Αναλυτικά όπως αναφέρει η πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Ευγενία Αλοιμόνου κάνει λόγο για για έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τήνου, για το οικονομικό έτος 2018.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.