Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, συζητήθηκε η αποδοχή παραίτησης Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου και ορισμός εκ νέου Προέδρου. 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και εισηγούμενη το παραπάνω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι μετά την εκλογή της ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε την από 4-1-2018 επιστολή παραίτησης από την θέση της Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου και πρότεινε την αποδοχή της παραίτησής της και την αντικατάστασή της από τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φίλιππο Οριάνο ο οποίος προτείνεται και για Πρόεδρος της Επιχείρησης

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την παραπάνω πρόταση σε ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία και αποδέχεται την παραίτηση της κ. Ευγενίας Αλοιμόνου, από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου.

Εγκρίνει την αντικατάσταση της ανωτέρω και στη θέση της ορίζει τον κ. Φίλιππο Οριάνο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας τον οποίο ορίζει και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου.

Μειοψήφησε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Βιδάλης. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.