Ο Δήμος Τήνου ενημερώνει ότι ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την δημοπράτηση των μη μισθωμένων παραλιών (μίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού) του νησιού για τη διετία 2018 – 2019, τόσο αυτών που θα παραχωρηθούν με δημοπρασία όσο και αυτών που θα παραχωρηθούν άνευ δημοπρασίας (παραχώρηση σε όμορες επιχειρήσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636 Β/12-05-2017) των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών”. 

Προκειμένου να καταρτισθεί άμεσα η σχετική διακήρυξη, αλλά και να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες έγκαιρα, πριν δηλαδή την έναρξη της τουριστικής περιόδου, ο Δήμος Τήνου ανακοινώνει ότι οι ενδιαφερομένοι για τη μίσθωση παραλιών, οι οποίες δεν είχαν δημοπρατηθεί με την υπ’ αριθμ. 112/2017 διακήρυξή του, μπορούν να καταθέτουν σχετικές αιτήσεις στο Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου (υπεύθυνος: Δημήτρης Καλογεράκης, τηλ.: 2283360136) μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. 
Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από αποτύπωση του ζητούμενου χώρου, με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, όπου αυτός υφίσταται.

Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να μισθώσουν αιγιαλό άνευ δημοπρασίας (ως όμορες αυτού), θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομίσουν αντίγραφο της σχετικής άδεια λειτουργίας ΚΥΕ ή της γνωστοποίησης του Ν.4442/2016.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.