Νωρίτερα από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοιήθει τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου, στις 12.30 θα λάβει χώρα από το σώμα η εκλογή του νέου γραμματέα μετά και την παραίτηση του μέχρι πρότινος, κου Πέτρου Κουσουνάδη. Η πρόσκληση του Δήμου Τήνου αναφέρει αναλυτικά:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15η Ιανουαρίου   2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Εκλογή νέου Γραμματέα  Δημοτικού Συμβουλίου.

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ευγενία Αλοιμόνου 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.