Συνεδριάζει την Πέμπτη, 1η Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήνου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προμήθεια και εγκατάσταση  αθλητικών ειδών γηπέδων ποδοσφαίρων.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τήνου  και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου  «Επισκευές συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου  με τίτλο: «Εξωτερικά έργα ύδρευσης Τ.Κ. Καλλονής Υστερνίων και Πανόρμου  από τις πηγές Ζωδεμένης και Λιμοκού Δήμου Τήνου"  στο πλαίσιο της  πρόσκλησης 3722/04-12-2017 (A/A ΟΠΣ: 2503) «Δράσεις  ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος» του άξονα προτεραιότητας 2 – «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων Επιχειρησιακού  Προγράμματος Νότιου Αιγαίου»  συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 €.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κέντρου Σίτισης και παροχής βασικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην Τήνο.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 5ο:
Τροποποίηση της με αριθ.  123/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την παραχώρηση χώρου στο κατάστημα υγειονομικού  ενδιαφέροντος με την επωνυμία «Παλέτα – Βιδάλης Φραγκίσκος».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  «Επισκευή – αναβάθμιση παιδικού Σταθμού  Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση της με αριθμό 196/2017 απόφασης του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 8ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων ή μη παραλιών νήσου Τήνου.
Εισηγητής : Γ. Τζές

ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη απόφασης επί του με αριθ. Πρωτ. 3021/8/851-ζ/15-1-2018 εγγράφου του  Αστυνομικού Τμήματος Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους  του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου. 
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ.  του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο:
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την  μίσθωση ακινήτου,  αναφορικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 14ο:
Κατανομή ποσού 18.152,73 € από τους Κ.Α.Π. (δ’ δόση),  σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 15ο:
Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά: «Εκμετάλλευση Λατομείου σχιστολιθικών πλακών σε έκταση  εμβαδού 23.614,95 τ.μ. στη θέση «Κουρούπη Τ.Κ. Καλλονής,  Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου Δήμου Τήνου της εταιρείας  ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΓΑΝΕΛΗ Α.Ε.».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση προϋπολογισμού  εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2017, και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου».
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.