Αγαπητοί συμπολίτες,

το διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου συστάθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 131/01 το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 131 Α/6-6-2001 με το οποίο ουστιαστικά μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων για τους λιμένες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Νήσου Τήνου και της Νήσου Άνδρου και συγκεκριμένα του Δήμου Τήνου, Δήμου Εξωμβούργου, Κοινότητας Πανόρμου, Δήμου Άνδρου, Δήμου Υδρούσας, Δήμου Κορθίου.

Η έδρα του Νομικού Προσώπου από συστάσεώς του ήταν ο Δήμος Τήνου και αρχικά το διοικητικό Συμβούλιο ήταν 11 μελές. Με το πέρασμα των ετών και με τις αλλαγές που επήλθαν ανά καιρούς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την εφαρμογή του “Καλλικράτη” έφτασε στη σημερινή του μορφή με το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από εννέα (9) μέλη εκ των οποίων τρεις αιρετοί από το ΔήμοΤήνου, τέσσερις αιρετοί από το Δήμο Άνδρου, τον εκάστοτε Λιμενάρχη Τήνου και ένα πολίτη χρήστη των υπηρεσιών ο οποίος ορίζεται από το μεγαλύτερο πληθυσμιακά νησί όπου στην περίπτωσή μας είναι η Άνδρος (απογραφή 2011).

Ο Πρόεδρος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου.


Τα έσοδα – πόροι προέρχονται κυρίως από το τέλος χρήσης λιμένων και επί εκδιδομένων εισιτηρίων, από τις προσορμίσεις (πρύμνησης και παραβολής) όλων των πλοίων, από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, από πρόστιμα του ΚΟΚ (μόνο επί παράνομης στάσης – σταθμευσης).

Σήμερα οι υπηρεσίες του διακρίνονται στην οικονομική υπηρεσία με μία υπάλληλο, την τεχνική υπηρεσία με δύο υπαλλήλους και την υπηρεσία καθαριότητας με έναν υπάλληλο. Η υπάλληλος της οικονομικής, η μία υπάλληλος της τεχνικής και ο υπάλληλος της καθαρότητας είναι μετακινούμενοι από το Δήμο Τήνου. Η δεύτερη υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας είναι δόκιμη υπάλληλος (έχει ήδη κάνει αιτήσεις μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες).

Η νέα διοίκηση του ΔΛΤΤ-Α ανέλαβε στις 3 Νοεμβρίου 2014 και Πρόεδρος ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου ο συντάξας του παρόντος, κ. Ευάγγελος Κορνάρος, με Αντιπρόεδρο την κα Ευγενία Αλοιμόνου. Τα υπόλοιπα μέλη που σήμερα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι κ.κ. Κροντηράς Πανανγιώτης (Δήμος Τήνου), Λάσκαρης Δημήτριος – Ψωμάς Γεώργιος- Σκόρδος Ιάκωβος- Βασιλοπούλου-Κουέτλη Μαρία (Δήμος Άνδρου), Αστράς Αριστοτέλης (πολίτης) και ο Λιμενάρχης Τήνου Υποπλοίαρχος ΛΣ Αποστολόπουλος Βασίλειος.

Υπάρχουν και αναπληρωματικά μέλη τα οποία αναπληρώνουν σε πιθανή απουσία τους τα τακτικά. Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του ΔΛΤΤ-Α προσδιορίζονται σε Βασιλικό Διάταγμα της 19ης Ιανουαρίου 1939 (ΦΕΚ 24/Α/19-1-1939) όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εκτός των αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2738/99 δεν μεταβιβάζονται στα συνιστώμενα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα.

Οι υπηρεσίες του στεγάζονται στο πρώην Δημαρχείο του Δήμου Τήνου στην οδό Μεγαλόχαρης. Είναι ο φορέας διαχείρησης τεσσάρων λιμένων νήσου Άνδρου (Γαύριο, Μπατσί, Κόρθι, Χώρα Άνδρου) και πέντε λιμένων νήσου Τήνου (Χώρας Τ¨ηνου, Αγιος Σώστης, Άγιος Ρωμανός, Υστέρνια, Πάνορμος).

1. Χειρισμός όλων των θεμάτων σχετικών με την εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσίας και των μέσων που ανήκουν στο ΔΛΤΤ-Α. καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους.
2. Εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης των χώρων δικαιοδοσίας του ΔΛΤΤ-Α
3. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη ζώνη λιμένα καθώς και θέματα ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.
4. Η εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών έργων υποδομής και κτιρίων.
5. Η αποτύπωση έργων και εγκαταστάσεων των λιμένων.
6. Η μελέτη επίβλεψη παρακολούθηση, λειτουργία , συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων του ΔΛΤΤ-Α
7. Η εκτέλεση μικρών έργων με αυτεπιστασία.
8. Η εκπόνηση κανονισμών χρήσης των έργων και εγκαταστάσεων .
9. Η διευκόλυνση ελλιμενισμού σκαφών και πλοίων και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε αυτά.
10.Η εκπόνηση προγραμμάτων και μελετών ανάπτυξης και ανανέωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
11.Η μελέτη και η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων, πλωτών μέσων και κάθε φύσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
12.Η λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων για αποφυγή ατυχημάτων.
13.Η διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών.
14.Η επιμέλεια του πρασίνου και η αναβάθμιση γενικότερα του περιβάλλοντος για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
15.Ο ευπρεπισμός των κοινοχρήστων χώρων.
16.Η καθαριότητα στη χερσαία αλλά και τη θαλάσσια ζώνη.

Αγαπητοί συμπολίτες,
τα ανωτέρω αποτελούν μία όσο το δυνατόν σύντομη γνωριμία με το Λιμενικό Ταμείο διότι θεωρώ ότι πολλοί από εσάς δεν το “γνωρίζετε”.

Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τα πιο σημαντικά, κατά τη γνώμη μου θέματα, για τα οποία αυτά τα τρία αυτά χρόνια που προεδρεύω στη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου προσπάθησα μαζί με τους συνεργάτες μου, κυρίως τους υπαλλήλους, να προωθήσω και να δώσω λύση.

Κατ΄ αρχή θα ήθελα να πω ότι εμείς οι αιρετοί σήμερα είμαστε και δεν αύριο όχι, ενώ οι υπάλληλοι είναι και θα είναι στην υπηρεσία. Θεωρώ πολύ σημαντικό λοιπόν να δίνουμε σημασία σε αυτά που μας λένε και εμείς να δίνουμε τις τελικές εντολές βάζοντας προτεραιότητες.

Έτσι λοιπόν εκτός από τα θέματα της καθημερινότητας ασχοληθήκαμε με τα εξής:

1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ καταστημάτων (ΝΕΟ)

Χρόνιο πρόβλημα με κίνδυνο για τις επιχειρήσεις για επιβολή προστίμων πολλών χιλιάδων ευρώ.

Λαμβάνοντας υπ ΄ όψιν τη Μελέτη Ανάπλασης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Τήνου του κ. Μαρκουίζου Πέτρου προχωρήσαμε, σε συνενόηση με τους επιχειρηματίες, την αποξήλωση των σιδεροκατασκευών και όσων δεν “ταίριαζαν¨ στις προδιαγραφές των περγκολών της εν λόγω μελέτης και βασιζόμενοι στο Ν. 2971/2001και την υπ’ αριθ. 8321.6/01/12/12-3-2012 Εγκύκλιο του Υπ.Αν.Α.Ν. (ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β) ξεκινήσαμε να εκδίδουμε αποφάσεις παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων με κατασκευή έργου (πέργκολα) . Ήδη σήμερα έχουν κατασκευαστεί πέντες νέες ΝΟΜΙΜΕΣ πέργκολες και έχουμε δύο που οι σχετικές εγκρίσεις έχουν ληφθεί.

2) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ (ΝΕΟ)

Προχωρήσαμε στην παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων με ή χωρίς έργο για τριετία. Η δυνατότητα μας δινόταν από το Ν. 2971/2001 και την υπ’ αριθ. 8321.6/01/12/12-3-2012 Εγκύκλιο του Υπ.Αν.Α.Ν. (ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β) . Έτσι και οι επιχειρηματίες δεν είχαν το άγχος κάθε χρόνο να έρχονται στην υπηρεσία για τις απαραίτητες διαδικασίες αλλά και οι υπηρεσίες του ΔΛΤΤ-Α δεν απασχολούνταν με το συγκεκριμένο θέμα σε ετήσια βάση.

3) ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΝΕΟ)

Δώσαμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα κυρίως των αγροτών της Τήνου δημοπρατώντας θέσεις για στάσιμο εμπόριο αγροτικών προϊόντων στη θέση Παλλάδα. Επίσης εκδόσαμε άδεια για άλλη μία θέση στάσιμου εμπορίου για πώληση καλαμποκιού. Άκαρπες έμειναν τρεις ακόμα θέσεις για στάσιμο εμπόριο, μία για ζωγράφο, μία για χειροποίητο κόσμημα και μία για ξηρούς καρπους.

4) ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ (ΝΕΟ)

Ενοικιάσαμε για δύο χρόνια με δημοπρασία τμήμα της παραλίας του Αγίου Ρωμανού με ετήσιο αντίτιμο 25.000,00 €.

5) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ)

Δεδομένου ότι η Τήνος είναι ένα τουριστικό νησί και βλέποντας ότι δεχόμασταν καθημερινά, κυρίως βέβαια τους καλοκαιρινούς μήνες, πολλά τουριστικά σκάφη, αναθέσαμε την παροχή υπηρεσιών αλλά και την είσπραξη των λιμενικών τελών σε ιδιώτη δεδομένου ότι η υπηρεσία δεν διαθέτει υπάλληλο για την εργασία αυτή.

Ο ιδιώτης συνεργάτης έχει την υποχρέωση να υποδέχεται τα πλοία αναψυχής, ιστιοπλοϊκά, θαλαμηγούς να τους εξυπηρετεί και αν προσπαθεί να δώσει λύσεις σε πιθανά προβλήματα και να εισπράτει τα τέλη ελλιμενισμού.

Με την υπηρεσία αυτή μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε και να εισπράξουμε κατά μέσο όρο κατά έτος τουλάχιστον 1250 σκάφη. Στο σημείο αυτό θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω και το όλα τα μέλη του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών για την πολύτιμη βοήθεια που μας παρέχουν αφιλοκερδώς

6) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ (συνέχιση από
προηγούμενες διοικήσεις)

Όπως στην εισαγωγή σας ανέφερα η υπηρεσία καθαριότητας του ΔΛΤΤ-Α διαθέτει έναν μετακινούμενο υπάλληλο για μία έκταση περίπου 50.000 τ.μ.

Δεδομένου ότι η χερσαία ζώνη λιμένα αποτελεί και τον κύριο αστικό και οδικό ιστό της Χώρας της Τήνου και έχοντας κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες μεγάλο αριθμό επισκεπτών, η υπηρεσία καθαριότητας δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες, οπότε προχωράμε κάθε χρόνο σε ανάθεση σε εργολάβο (μετά από διαγωνισμό) για την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας.

Συγκεκριμένα έχουμε κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο-Σεπτέμβριο) καθημερινά έξι άτομα που δουλεύουν από τις επτά το πρωί έως τις έντεκα το βράδυ και τις Κυριακές και αργίες τρία άτομα.

Τους υπόλοιπους μήνες έχουμε δύο άτομα καθημερινά και έναν τις Κυριακές και τις αργίες.

7) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΑΓΙΟΥ
ΡΩΜΑΝΟΥ – ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ (ΝΕΟ)

Η σημερινή διοίκηση προχώρησε για πρώτη φορά σε αντίστοιχη ανάθεση για την καθαριότητα και στους υπόλοιπους λιμένες της νήσου Τήνου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συγκεκριμένα είχαμε τρεις υπαλλήλους για την καθαριότητα του Πανόρμου και από ένα για τον Όρμο Υστερνίων και του Αγίου Ρωμανού.

8) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ (ΝΕΟ)

Αναθέσαμε τη σύνταξη Μελέτης Συγκοινωνιακής για τη χερσαία ζώνη Λιμένα Τήνου η οποία βρίσκεται στη δεύτερη φάση της και ελπίζω μετά από τις τελικές παρατηρήσεις τη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Τήνου να την παρουσιάσουμε για έγκριση.

Αφήνω τελευταία τα δύο πιο σημαντικά θέματα που δρομολογήσαμε:

9) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ (ΝΕΟ)

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Λιμένα Τήνου είναι το “κλειδί” για την αρχή υλοποίησης έργων βελτίωσης των λιμενικών μας εγκαταστάσεων.

Η Μ.Π.Ε. Λιμένα Τήνου έχει ήδη εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και προχωράει στο στάδιο διαβούλευσης. Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα όπως ο νόμος ορίζει και σε 35 εργάσιμες ημέρες (17/3/2018) θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν γνωμοδοτίσει επί της Μελέτης. Με το πέρας αυτής της διαδικασίας η Τήνος ξεκλειδώνει τα βελτιωτικά έργα στο λιμάνι της. Επίσης ουσιαστικά νομιμοποιεί και το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων της Χώρας Τήνου οι οποίες, εξαιρουμένου του νέου τμήματος (έξω λιμάνι) θεωρούνταν μέχρι σήμερα παράνομα.

10) ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ (Master Plan)
(ΝΕΟ)

Ίσως το πιο σημαντικό που δρομολογήσαμε. Χωρίς το “ Master Plan” δεν μπορεί να γίνει τίποτα ΝΕΟ στο λιμάνι μας.

Δεδομένου ότι το ΔΛΤΤ-Α δεν έχει επάρκεια τεχνικής υπηρεσίας κατορθώσαμε και συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Υποδομών (Λιμενικών Έργων) και πραγματοποίησε το διαγωνισμό (10/11/2017) . Δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρώσει η επιτροπή διαγωνισμού το έργο της και δεν έχει γίνει ανάθεση. Επικοινωνούμε κάθε εβδομάδα πιέζοντας για την ολοκλήρωση της ανάθεσης. Τα χρήματα της μελέτης θα τα δώσει το ΔΛΛΤ-Α.

Αγαπητοί συμπολίτες, εκτός από τα παραπάνω αναφερθέντα έγιναν και κάποια άλλες δράσεις τις οποίες θα αναφέρω επιγραμματικά:

1) Επέκταση δικτύου ύδρεσης στον προβλήτα Π ΙΙ (ακτή Έλλης)
2) Μερική αντικατάσταση Ιστών Ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Τήνου
3) Επισκευή – συντήρηση παλαιών Ιστών Ηλεκτροφωτισμού (αμμοβολή και βάψιμο σε φούρνο)
4) Μόνωση στεγάστρων αναμονής επιβατών
5) Τοποθέτηση κλιματιστικού στο χώρο αναμονής (μικρό δωμάτιο) στο εξωτερικό λιμένα
6) Προμήθεια και τοποθέτηση νέων Ιστών Φωτισμού (9μετροι) στον Όρμο Υστερνίων
7) Επισκευή ζημιάς οδοστρώματος στον Όρμο Υστερνίων.
8) Δημιουργία site (www.portoftinosandros.webnode.gr) με δωρεάν εφαρμογή.
9) Εφαρμογή του κώδικα ISPS όποτε έχουμε άφιξη υπόχρεου πλοίου
10) Σύμβαση με εγκεκριμένη αντιρρυπαντική εταιρία
11) Σύμβαση με ηλεκτρολόγο για την επισκευή συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
12) Σύμβαση με κηπουρό για τη συντήρηση όλων των σημείων πρασίνου εντός χερσαίας ζώνης.
13) Αντικατάσταση στην αίθουσα των συνεδριάσεων μικροφωνικής εγκατάστασης και προμήθεια βιντεοπροβολέα και σύσημα προβολής εικόνας. Βιντεοπροβολέα με σύστημα προβολής εικόνας προμηθευτήκαμε κια στην Άνδρο για να μπορούν να γίνονται οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης.
14) Εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και σύμβαση με ορκωτό λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών.

Έχουμε ήδη δρομολογήσει για το 2018:
1) Ανέλκυση Ναυαγίου Ρ/Κ ΡΑΦΗΝΑ. Έχει ήδη εκδοθεί η άδεια ανέλκυσης από το Λιμεναρχείο Τήνου. Η υπηρεσία ακολούθησε κατα γράμμα το νόμο 2881/2001 και επιτέλους φτάσαμε στο τελικό στάδιο. Αν όλα πάνε καλά (κυρίως λόγω καιρού) το αργότερο μέχρι 22/3/2018 θα πρέπει να ανελκυθεί.
2) Ανάθεση καταδυτικών υπηρεσιών για την επιθεώρηση του Λιμένα (πρέπει να εκτελεστεί
μέχρι αρχές Μαρτίου 2018)
3) Διαγωνισμός προμήθειας προσκρουστήρων για τοποθέτηση στο δυτικό τμήμα του
εξωτερικού λιμένα
4) Προμήθεια και τοποθέτηση νέων δεστρών στο λιμένα Τήνου.
5) Προμήθεια και τοποθέτηση νέων Ιστών Ηλεκτροφωτισμού με ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ φανάρια
6) Σταδιακή αντικατάσταση ηλεκτρικών λαμπτήρων με νέους τύπου LED για μείωση στην κατανάλωση ρεύματος
7) Επισκευή και πιστοποίηση της Παιδικής Χαράς στην Παλλάδα. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Λιμενικό Ταμείο και θα εκτελεστεί από το Δήμο Τήνου.
8) Προμήθεια Pillars (συστήματα διανομής νερού και ρεύματος στα σκάφη) σε όλους τους λιμένες.
9) Ανάθεση για ενιαία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όλων των υπόλοιπων λιμένων Τήνου.
10) Προμήθεια υλικού αντιρρύπανσης για όλους τους λιμένες.

Κλείνοντας θα ήθελα να καταλάβουν όλοι ότι κύριο έργο του Λιμενικού Ταμείου είναι η συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων αλλά ενώ υπήρχε η υποχρέωση της σύνταξης “Master Plan” το αργότερο έως τον Απρίλιο του 2014 και οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απαιτούνται από το 2008 δεν είχαμε τίποτα από τα δύο. Για να φτάσουμε στο σήμερα όπου πραγματικά είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που, επαναλαμβάνω, η μεν ΜΠΕ Τήνου ολοκληρώνεται και το “Master Plan” έχει μπει στη σωστή βάση, οι υπηρεσίες μας ξόδεψαν πάρα πολλές εργατοώρες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ασχοληθούν με κάποιες λεπτομέρειες τις καθημερινότητας.

Η απόφαση και η εντολή για αυτό ήταν προσωπικά δική μου αλλά θεωρώ ότι ανοίξαμε το δρόμο για την εκτέλεση έργων και την διεκδίκηση πόρων από διάφορα προγράμματα.

Παρακάτω σας παραθέτω απολογιστικά συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία των ετών από το 2014 έως και το 2017 για να μπορέσετε να έχετε και σε αυτό το κομμάτι άποψη.

Ευχαριστώ για άλλη μία φορά τους υπαλλήλους του Λιμενικού Ταμείου αλλά και του Δήμου Τήνου, χωρίς τους οποίους εμείς οι αιρετοί είμαστε ένα σκέτο μηδενικό. Φυσικά όλους με όσους συνεργάστηκα, μέλη του ΔΣ, εργολάβους και προμηθευτές.

Με τιμή
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΚΟΡΝΑΡΟΣ
τ. Πρόεδρος ΔΛΤΤ-Α
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Τήνου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.