Στο τέλος Φεβρουαρίου «ανοίγουν» οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Δήμο Τήνου και παράλληλα στους υπόλοιπους Δήμους των Κυκλάδων.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο εστάλη από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη για τις 8.166 προσλήψεις υπαλλήλων με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Δήμους της χώρας

Στον Δήμο Τήνου, έχουν προγραμματιστεί οι εξής προσλήψεις.

Δήμος Τήνου

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
1 ΔΕ Οδηγών
5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
3 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
1 ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
1 ΥΕ Εργατών  Ύδρευσης (αφαλάτωσης)

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.