Ο δήμαρχος Τήνου κος Γιάννης Σιώτος αφού έλαβε υπόψη του τις ανάλογες διατάξεις προχώρησε σε μια καινοτόμα κίνηση. Αποφάσισε και μεταβιβάζει στον πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου κ. Ιώαννη Μαρκουΐζο τις κάτωθι αποφασιστικές αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής σχετικών με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες εγγράφων ως εξής:

1. Mεταβίβαση αποφασιστικής αρμοδιότητας αποφάσεων που αφορά στη συντήρηση των δημοτικών οδών της περιοχής της δημοτικής κοινότητας. 
2. Μεταβίβαση αποφασιστικής αρμοδιότητας αποφάσεων που αφορούν στην ευταξία του δημοτικού κοιμητηρίου (εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση, προέγκριση κατασκευής οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων, έκδοση άδειών ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών)

Την έκδοση και υπογραφή:

- αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στην δημοτική κοινότητα.

- Την έκδοση και υπογραφή διαβιβαστικών έγγραφων προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, για θέματα ενημέρωσης, διευκρινήσεων και αποστολής στοιχείων και προς τους πολίτες για θέματα της κοινότητας.

Οι αρμοδιότητας αυτές ασκούνται στα όρια της δημοτικής κοινότητας Τήνου και σε κάθε περίπτωση συνεργάζεται με το κατά τόπον αντιδήμαρχο. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.