Στην Αθήνα, την 12η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση στο μέγαρο της «Αδελφότητος των εν Αθήναις Τηνίων», οδός Ασημάκη Φωτήλα 40 και Λεωφόρος Αλεξάνδρας, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν κατά τις εκλογές της 5 ης Φεβρουαρίου 2018 που είναι οι εξής: Βιδάλη Λουκία του Πέτρου, Γεροντής Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Σιγάλας Γεώργιος του Μάριου, Σιγάλας Ηλίας του Αντωνίου, Σιγάλας Μάρκος του Ανδρέα, Σιγάλας Χαράλαμπος του Αθανασίου και Σιώτη Ειρήνη του Ιωάννη.

Ο πρώην πρόεδρος του Δ.Σ. Ηλίας Σιγάλας, ό έχων και την πλειοψηφία εκ των εκλεγέντων μελών, ανακοίνωσε στο σώμα το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας, που έχει ως εξής: Ψήφισαν 76 μέλη, Έγκυρα ψηφοδέλτια 76, Άκυρα ψηφοδέλτια 0.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Έλαβαν:
Βιδάλη Λουκία του Πέτρου 60 ψήφους,
Γεροντής Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 67 ψήφους,
Σιγάλας Γεώργιος του Μάριου 56 ψήφους,
Σιγάλας Ηλίας του Αντωνίου 71 ψήφους,
Σιγάλας Μάρκος του Ανδρέα του Ανδρέα 69 ψήφους,
Σιγάλας Χαράλαμπος του Αθανασίου 55 ψήφους,.
Σιώτη Ειρήνη του Ιωάννου 62 ψήφους,

Εκλέγονται και οι επτά


Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Έλαβαν:
Παυλάκης Μάρκος του Ευαγγέλου 75 ψήφους,
Περιβολαράκης Ραφαήλ του Νικολάου 76 ψήφους,
Περιβολαράκης Σωτήρης του Νικολάου 75 ψήφους,


Εκλέγονται και οι τρεις.

Βάσει του άρθρου 10 παράγραφος Γ του καταστατικού, έγινε μυστική ψηφοφορία για την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ηλίας Σιγάλας του Αντωνίου
Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Σιώτη του Ιωάννου
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Γεροντής του Κωνσταντίνου
Ταμίας: Γεώργιος Σιγάλας του Μάριου
Υπεύθυνη Τήνου: Λουκία Βιδάλη του Πέτρου
Μέλος: Μάρκος Σιγάλας του Ανδρέα
Χαράλαμπος Σιγάλας του Αθανασίου


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.