Σύμφωνα με το υπ΄αριθμόν 13197/22-02-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τήνου αναρτώνται τα επισυναπτόμενα σχέδια που εμφανίζουν την θέση, το εμβαδόν και την έκταση του Δημοτικού αγροτεμαχίου της Τ.Κ Υστερνίων με πορτοκαλί χρώμα που βρίσκεται στην θέση "Πολέμου Κάμπου " της Τ.Κ Υστερνίων όπως αυτό περιγράφεται στο κτηματολόγιο του 1937 της Κοινότητας Υστερνίων.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μέσα σε διάστημα 60 ημερών μπορεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του επί των ορίων της παραπάνω έκτασης.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.