Με σημερινή του ανακοίνωση ο Δήμος Τήνου κάνει γνωστό τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αναφέρει:

Σύμφωνα με την αριθ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/Τ.ΑΣΕΠ/02.02.2018) εγκρίθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου, η πλήρωση δεκατριών θέσεων (13) τακτικού προσωπικού στον Δήμο Τήνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:Ο Δήμος Τήνου δεν εμπλέκεται στην διαδικασία.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα τυπικά και απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στην ανωτέρω προκήρυξη, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) .

Προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής:

Για τις κατηγόριες ΔΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΟΔΗΓΩΝ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ):
Αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 07 Μαρτίου, ήμερα Τέταρτη και ώρα 14.00

Για τις κατηγορίες ΥΕ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ):
Αρχίζει στις 08 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.