Μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε συνεδρίασε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το θέμα: «Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2018».

Για το νησί της Τήνου αφορούν δύο έργα: Το πρώτο είναι η επισκευή - αναβάθμιση του Παιδικού Σταθμού, με το υπόλοιπο του ποσού προς μεταφορά να είναι 200.000, 00 € όσο και το ποσό που έχει εγκριθεί και το δεύτερο έργο αφορά τη Μελέτη Σχεδίου Χωρικής, Οικιστικές οργάνωσης ανοιχτής πόλης Κοινότητας Πανόρμου Τήνου με το υπόλοιπο ποσό προς μεταφορά να είναι 11.330, 25 €.

Όπως αναφέρει η απόφαση της συνεδριάσεως (μπορείτε να την βρείτε εδώ),  εγκρίνεται από το σώμα η έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2018» και με αντικείμενο τη συνέχιση της χρηματοδότησης και για το έτος 2018 εκείνων των έργων που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και η υλοποίησή τους εξελίσσεται ομαλά

Τη διάθεση πίστωσης ύψους 17.054.935,08 € για την υλοποίηση του παραπάνω χρηματοδοτικού προγράμματος για το έτος 2018 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2018 και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 2269, 2279, 2329, 9422, 9899 για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.