Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων.

Για τον Δήμο Τήνου προϋπολογίστηκε ως ανώτατο όριο το ποσό των 209.000 €


Συνάντηση του Δημάρχου Τήνου με τον Υπουργό Εσωτερικών
Έτσι, μετά και την πρόσφατη συνάντηση του Δημάρχου Τήνου, Γιάννη Σιώτου με τον Υπουργό Εσωτερικών, Γιάννη Σκουρλέτη, ο Δήμος Τήνου μπορεί να λάβει ουσιαστική ενίσχυση ώστε να επαναλειτουργήσουν οι 20 παιδικές χαρές που διαθέτει. Σημαντική κρίνεται και η ενίσχυση για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων που περιλαμβάνει και αύλειους  χώρους.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η 13η  Μαρτίου 2018 και η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.

Η διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος είναι έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.