Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου κατά τη 3/2018 συνεδρίασή της, ενέκρινε μεταξύ των άλλων, τη χορήγηση μηνιαίων υποτροφιών & σπουδαστικών βοηθημάτων σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) Τηνίους σπουδαστές της Ανώτατης & Ανώτερης Εκπαίδευσης και ισότιμων Σχολών του Εσωτερικού και αριστευσάντων της Σχολής Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.

Η καταβολή των ανωτέρω υποτροφιών – βοηθημάτων, των οποίων το συνολικό ύψος ανέρχεται σε 55.282,50 €υρώ, θα πραγματοποιηθεί μετά τη θεώρηση των σχετικών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.

Από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.