Την Πέμπτη, 22 Μαρτίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τήνου με πολλά και σημαντικά θέματα στην ατζέντα της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 18.00 το απόγευμα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 1ο:
Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά: «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  σε γήπεδο έκτασης 5.992,61 τ.μ. στη θέση “ΚΟΥΤΑΛΑ – ΞΑΝΕΜΟ”  Δήμου Τήνου, Νήσου Τήνου Νομού Κυκλάδων».
Εισηγήτρια: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 2ο:
Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Τήνου Νομού Κυκλάδων».
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος  


ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ένταξης του Κοιμητηρίου της πόλης της Τήνου στην Ένωση Σημαντικών Κοιμητηρίων της Ευρώπης (Association of Significant Cemeteries in Europe, ASCE)  καθώς και έγκριση του αντίστοιχου ποσού συνδρομής.
Εισηγητής  : Δήμαρχος  

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση επικαιροποιημένου «Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα» προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος 

ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τήνου στην Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου  για υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών  έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. Έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος 

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. Έτους 2018,  της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Ελαιοτριβείου Νήσου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Αρμάος 

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση της με αριθ. 17/2017 απόφασης, της  Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Ελαιοτριβείου Νήσου Τήνου,  περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. Έτους 2017.
Εισηγητής : Π. Αρμάος   

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση της με αριθ. 32/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου» περί αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, οικον. Έτους 2017.
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος 

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση της με αριθμό 1/2018 απόφασης του  Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018. 
Εισηγητής : Ε. Σώχος

ΘΕΜΑ 11ο:
Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.701,79 € για δημιουργία και Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση της Τήνου στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 12ο:
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για συμμετοχή σε  προωθητική ενέργεια στην Ιταλική αγορά.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 13ο:
Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.982,35 € για συντήρηση και λειτουργία του website Tinos.gr.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 14ο:
Ψήφιση πίστωσης για την μετάφραση της ιστοσελίδας (www.tinos.gr) στην  ιταλική γλώσσα.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 15ο:
Λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του  κλιμακίου Τήνου, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ  Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, για το έτος 2018.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης για ορισμό  μελών επιτροπής, για την εκτίμηση καταλληλότητας ακινήτων.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 17ο: 
Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος  

ΘΕΜΑ 18ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 19ο:  
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».
Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 20ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Κώστα Τσόκλη». 
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 21ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Ελαιοτριβείου νήσου Τήνου.
Εισηγητής : Π. Αρμάος

ΘΕΜΑ 22ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.   
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 23ο:
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων, ως μελών, στην επιτροπή του άρθρου 4 και του άρθρου 48 του Κανονισμού Ύδρευσης.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 24ο:
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 25ο:
Τροποποίηση της με αριθ. 122/2017 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με την ονοματοθεσία οδών και πλατειών.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 26ο:
Τροποποίηση της 102/2017 απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότηση του Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 27ο:
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση ακινήτου,  κειμένου εντός του οικισμού Πύργου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί  ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 28ο:
Λήψη απόφασης περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης στην  εταιρία "RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ" με διακριτικό τίτλο "RC".
Εισηγήτρια  : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 29ο:
Λήψη απόφασης περί της διαπίστωσης ή μη  αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του Δήμου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 30ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 31ο:
Ψήφιση πίστωσης, αναφορικά με την κάλυψη δαπάνης  εορτασμού της 25ης Μαρτίου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.