Την Παρασκευή, 09 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου και ώρα 11.30 στην αίθουσα συνεδριάσεως του σώματος. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με την πρόσκληση που έστειλε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευγενία Αλοιμόνου είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο
Καθορισμός θέσεων, τιμήματος και χρόνου παραχώρησης  για την εκμίσθωση αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με την  ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017.

Εισηγητής : Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση – παραλαβή επί μέρους  μελετών του έργου  «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και μονάδα  Κομποστοποίησης Τήνου».
Εισηγητής : Δήμαρχος 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.