Την Μεγάλη Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου για λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής, αναφορικά με τα στοιχεία  εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το δ΄ τρίμηνο 2017.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου και τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος, οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:
Δέσμευση και ψήφιση της διάθεσης πιστώσεων  Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) του προϋπολογισμού  του Δήμου Τήνου, οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:
Λήψη απόφασης για έγκριση αυτοδίκαιης  λύσης σύμβασης  της μελέτης με τίτλο: «Πολεοδόμηση οικισμών Δήμου Τήνου,  Αγίας Βαρβάρας, Αγ. Ιωάννη Πόρτο, Αγ. Σώστη και Λυχναφτιάς».
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση της με αριθ. 11/2018 απόφασης, του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου,  περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. Έτους 2018.
Εισηγητής : ΔήμαρχοςΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018  Κληροδοτήματος Νικολάου Γαϊτη της Τοπικής  Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018  Κληροδοτήματος Ιερωνύμου Κοτσώνη  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος Νικολάου Γλύνη της Τοπικής  Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018  Κληροδοτήματος Αντωνίου Περράκη  της Τοπικής  Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018  Κληροδοτήματος Αικατερίνης Περσέλλ  της Τοπικής  Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά  της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος Βασιλείου Φορτόμου  της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του  Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος Πολυχρόνη Γεωργίου  του  Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος Φραγκίσκας Μανωλικίδη  του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος Μοδέστου Αρμακόλλα του Δήμου  Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος Λουϊζας Σώχου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά  του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018  του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Κώστα Τσόκλη».
Εισηγητής: Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Στενής».
Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 20ο:
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση και λειτουργία του Γ΄ Νηπιαγωγείου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την παράταση της συνολικής  προθεσμίας του έργου «Αποπεράτωση Αθλητικού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο:
Κατανομή ποσού 20.530,00 € από τους ΚΑΠ (α΄ δόση),  σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
Εισηγήτρια : Αναστασία Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 23ο:
Λήψη απόφασης για παροχή υπηρεσίας σύνταξης δημοσιευμάτων  για την τουριστική προβολή του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Αναστασία Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση απευθείας αγοράς γεωτεμαχίων για την κατασκευή  και λειτουργία  «Χ.Υ.Τ.Υ. και Μονάδας – Κομποστοποίησης  Τήνου» στη θέση Κοσσίνι της Τ.Κ. Αγάπης.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο :
Ενημέρωση σχετικά με τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων  «Έτους Χαλεπά» του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ.
Εισηγητής :  Εμμαν. Σώχος

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ευγενία Αλοιμόνου 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.