Πέρα από τους πανηγυρισμούς που ζει αυτή την στιγμή η Τήνος, φυσική απόρροια της ευαισθησίας και της αγάπης που έχουμε όλοι μας για την Παναγία μας, διερωτώμαι:

  Ποιος μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι, με τις νομοθετικές αλλαγές που έγιναν, διασφαλίστηκε πλήρως το αυτοδιοίκητο του Ιερού μας Ιδρύματος και δεν μπορεί με μια απλή αλλαγή νόμου στο μέλλον να ατονήσει ή ακόμη και να χαθεί;

    Σε αντίθεση με το πνεύμα πανηγυρισμού που υπάρχει σας υπενθυμίζω, όπως είχα αναφέρει στην επιστολή μου προς τους κ. Εκλέκτορας της Δ.Ε. του ΠΙΙΕΤ τον Απρίλιο του 2017, ότι οι σχετικές αλλαγές νόμου είναι δευτερευούσης σημασίας. Το κύριο πρόβλημα, αυτή τη στιγμή, για το Ιερό μας Ίδρυμα είναι ότι οδηγείται σε πτώχευση. Πρόβλημα το οποίο δυστυχώς δημιουργήσαμε εμείς οι Τηνιακοί, με τα κριτήρια επιλογής των επιτρόπων πού επιλέξαμε και με τις προτεραιότητες στον τρόπο διοικήσεως του που καθορίσαμε.

  Την συγκεκριμένη στιγμή λύση του προβλήματος μπορεί να δοθεί μόνο από την Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει να επιλέξει μεταξύ των λύσεων:

  α'  Να συνεχίσει το έργο της ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο Διοικήσεως και οικονομικής διαχειρίσεως και να αναλωθεί σε αντιπαραθέσεις, με αποτέλεσμα την πτώχευση του Ιερού Ιδρύματος.

  β'  Να αναδιοργανώσει το υπάρχον σύστημα οικονομικής διαχειρίσεως και Διοικήσεως αποφασίζοντας σκληρά και δραστικά μέτρα τα οποία θα αποβλέπουν:

      1.  Στην αναδιοργάνωση του υπάρχοντος διαχειριστικού συστήματος,  ούτως ώστε τα έσοδα να υπερκαλύπτουν τα έξοδα και το δημιουργούμενο πλεόνασμα να μπορεί να καλύψει το μέρος των έκτακτων δαπανών που έχουν προκύψει, για να μην εξανεμισθεί και το μικρό χρηματικό απόθεμα που έχει απομείνει.

      2.  Στην αναδιοργάνωση του υπάρχοντος Διοικητικού συστήματος σε όλους τους τομείς λειτουργίας του.

      3.  Με προϋπόθεση ότι, θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο από τα μέτρα που περιγράφονται, θα πρέπει να μας απασχολήσει πλέον ο τρόπος εκλογής των επιτρόπων, γιατί όπως έχει αποδειχθεί ο μικρός αριθμός εκλεκτόρων είναι ελεγχόμενος από πολύπλευρα συμφέροντα.

  Ενδεικτικά και χωρίς να θέλω να επιβάλλω την άποψή μου ως την ιδανική, πιστεύω ότι στην ηλεκτρονική εποχή που ζούμε το σώμα των εκλεκτόρων μπορεί να διευρυνθεί στο σύνολο των ορθοδόξων Τηνιακών. Να συνδυαστεί με τις Δημοτικές εκλογές και η θητεία  της Δ.Ε. να είναι παράλληλη με την θητεία του Δήμου. Ο εκλογικός κατάλογος των εκλεκτόρων θα είναι συνδυασμός του εκλογικού καταλόγου με τον οποίο ψηφίζουμε στις Δημοτικές εκλογές και του ηλεκτρονικού αρχείου του Δήμου με τους Τήνιους Δημότες που έχουν βαπτιστεί ορθόδοξα. Μετά από παράλληλη επεξεργασία των δύο αρχείων θα προκύπτει ένα νέο, μέσω  μηχανογραφικού προγράμματος το οποίο θα το διαχειρίζεται είτε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου είτε του αρμόδιου υπουργείου, ανάλογα με την κρίση του νομοθέτου. Δι αυτού του τρόπου έχουμε  ένα δημοκρατικό εκλογικό σύστημα εκλογής των μελών της Δ.Ε. του ΠΙΙΕΤ,  δίνοντας την δυνατότητα στο σύνολο των ορθοδόξων Τηνιακών να συμμετέχουν στα του Ιερού μας Ιδρύματος και να περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις όποιες παρεμβάσεις.

    Στην περίπτωση που η Δ.Ε. αναλάβει ένα τόσο σοβαρό εγχείρημα εμείς οι Τηνιακοί θα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της, αποδεχόμενοι τις  όποιες αποφάσεις της και στηρίζοντας την σε όποιους τομείς μπορούμε.

          Γρηγόριος Β. Μαρκουΐζος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.