Συνεδρίασε την Πέμπτη, 8 Μαρτίου η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Τήνου. Η πρόεδρος κ Αναστασία Δεληγιάννη μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενη το κατωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1: «Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Τήνου (Α΄ Κατανομή έτους 2018)»

Η Πρόεδρος του σώματος εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα ανέφερε ότι με την με αριθ. 1365/18 Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η Α΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων τους. Για το Δήμο μας εκταμιεύθηκε το  ποσό των 20.530€ .

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγήθηκε την πρότασή της η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή για την κατανομή των χρημάτων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής :

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου:Αναλογούν ποσό 12.318,00€ 
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/μιας Εκπ/σης Δήμου Τήνου:Αναλογούν ποσό : 8.212,00€

ΣΥΝΟΛΟ: 20.530,00€ 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.