Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου (09 Μαρτίου 2018), αποφασίστηκε ομόφωνα η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Ως κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες νοούνται οι ανάγκες εκείνες που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή περιορισμένη χρονική διάρκεια και οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, τα οποία εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητος των Ο.Τ.Α. και απαιτούν άμεση και πρόσθετη της συνήθους στελέχωση των οικείων υπηρεσιών προς αντιμετώπιση αυτών

Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για το έτος 2018 κατά αριθμό ατόμων και ειδικοτήτων, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.