Το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία.

Για το Κέντρο Υγείας Τήνου είναι τέσσερις (4) θέσεις, για το χωριό του Πύργου δύο (2) θέσεις και για την Στενή μία (1) θέση. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι η κίνηση αυτή γίνεται πλέον από το Υπουργείο σε περίπτωση που μείνει ελεύθερη κάποια θέση να πραγματοποιείται άμεσα η πλήρωση της.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28 Φεβρουαρίου 2018. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 13η Μαρτίου 2018. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 13η Μαρτίου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψηΣχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.