Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018 & 10/16-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών), παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Μαρτίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  και ότι η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται,  για τους υποψήφιους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την αποστολή της  υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων,  με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ,  μέχρι και τη 12η Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΔΕ 
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΟΔΗΓΩΝ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ):
ΑΡΧΙΣΕ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ,
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00.


ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΥΕ 
(ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ):
ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ,
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00.

Η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
Ιουλία Δελλατόλα 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.