ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Γ1 ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΗΝΟΥ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής τους πολιτικής, επεκτείνοντας το δίκτυό τους με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού για την παροχή και πώληση υπηρεσιών και προϊόντων που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών τους, συνεργάζονται με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, ιδιώτες επιχειρηματίες, καταστηματάρχες, ελεύθερους επαγγελματίες, με σκοπό τη λειτουργία Ταχυδρομικού Πρακτορείου στα καταστήματά τους.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον του ΕΛΤΑ για τη λειτουργία Περιφερειακού Ταχυδρομικού Πρακτορείου στην Μυρσίνη του ∆ήμου Τήνου του Νομού Κυκλάδων.

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
• Πώληση γραμματοσήμων.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιμολόγηση ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου.
• Πώληση προϊόντων ΕΛΤΑ και τρίτων που διατίθενται μέσω του Ταχυδρομικού ∆ικτύου.
• Αποστολή αντικειμένων ειδικής διαχείρισης (συστημένα, αντικαταβολής, κ.λ.π) και EXPRESS.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιμολόγηση ταχ. δεμάτων
• Έκδοση ταχυδρομικών επιταγών
• Εξόφληση λογαριασμών Ταχυπληρωμής (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης, κινητής τηλεφωνίας, κλπ).
• Επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων στο χώρο του Ταχυδρομικού Πρακτορείου ή μέσω των Γραμματοθυρίδων του.
• ∆ιανομή καθημερινά κατ’ οίκον, των ταχυδρομικών αντικειμένων - πληρωμή ταχ. επιταγών, συντάξεων και επιδομάτων κλπ.
• Πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΛΤΑ.

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ
• Καλή θέση και προβολή
• ∆ραστηριότητα που προσιδιάζει με το έργο των Ελληνικών Ταχυδρομείων
• Άνετη πρόσβαση πελατών και οχημάτων
• Εσωτερικό διακριτό χώρο ελαχίστων διαστάσεων 12 τ.μ., ο οποίος θα οριοθετηθεί και θα διαμορφωθεί κατάλληλα προκειμένου να εκτελείται απρόσκοπτα το ταχυδρομικό έργο.
• Ικανή πρόσοψη για την τοποθέτηση των σημάνσεων ΕΛΤΑ.
• Αναγκαίο εξοπλισμό για την πλήρη διασύνδεση στο αυτοματοποιημένο περιβάλλον ΕΛΤΑ (Ενδεικτικά : σύνδεση Internet,υπολογιστή ,ειδικό modem, εκτυπωτές κ,λ,π)

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες- επαγγελματίες που διατηρούν στις παραπάνω περιοχές καταστήματα καλής θέσης και προβολής, να υποβάλουν σχετική αίτηση, το αργότερο μέχρι την 19η Μαρτίου 2018.

Έντυπο της αίτησης καθώς και πληροφορίες, δίνονται από το Κατάστημα ΕΛΤΑ Τήνου τηλ. 22830-22247 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 – 14.00.

Σημειώνεται ότι :
• Ο ΕΛΤΑ δεν δεσμεύεται έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν αιτήσεις και διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ως ανάδοχο αυτόν που θα κρίνει ως καταλληλότερο για την λειτουργία του Ταχυδρομικού Πρακτορείου.
• Με τον επιλεγέντα ανάδοχο, θα υπογραφεί σχετική σύμβαση συνεργασίας για τρία έτη.

-----

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Γ1 ΤΑΞΗΣ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΟ ΤΗΝΟΥ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής τους πολιτικής, επεκτείνοντας το δίκτυό τους με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού για την παροχή και πώληση υπηρεσιών και προϊόντων που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών τους, συνεργάζονται με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, ιδιώτες επιχειρηματίες, καταστηματάρχες, ελεύθερους επαγγελματίες, με σκοπό τη λειτουργία Ταχυδρομικού Πρακτορείου στα καταστήματά τους.


Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον του ΕΛΤΑ για τη λειτουργία Περιφερειακού Ταχυδρομικού Πρακτορείου στον Πάνορμο του ∆ήμου Τήνου του Νομού Κυκλάδων.

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
• Πώληση γραμματοσήμων.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιμολόγηση ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου.
• Πώληση προϊόντων ΕΛΤΑ και τρίτων που διατίθενται μέσω του Ταχυδρομικού ∆ικτύου.
• Αποστολή αντικειμένων ειδικής διαχείρισης (συστημένα, αντικαταβολής, κ.λ.π) και EXPRESS.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιμολόγηση ταχ. δεμάτων
• Έκδοση ταχυδρομικών επιταγών
• Εξόφληση λογαριασμών Ταχυπληρωμής (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης, κινητής τηλεφωνίας, κλπ).
• Επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων στο χώρο του Ταχυδρομικού Πρακτορείου ή μέσω των Γραμματοθυρίδων του.
• ∆ιανομή καθημερινά κατ’ οίκον, των ταχυδρομικών αντικειμένων - πληρωμή ταχ. επιταγών, συντάξεων και επιδομάτων κλπ.
• Πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΛΤΑ.

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ
• Καλή θέση και προβολή
• ∆ραστηριότητα που προσιδιάζει με το έργο των Ελληνικών Ταχυδρομείων
• Άνετη πρόσβαση πελατών και οχημάτων
• Εσωτερικό διακριτό χώρο ελαχίστων διαστάσεων 12 τ.μ., ο οποίος θα οριοθετηθεί και θα διαμορφωθεί κατάλληλα προκειμένου να εκτελείται απρόσκοπτα το ταχυδρομικό έργο.
• Ικανή πρόσοψη για την τοποθέτηση των σημάνσεων ΕΛΤΑ.
• Αναγκαίο εξοπλισμό για την πλήρη διασύνδεση στο αυτοματοποιημένο περιβάλλον ΕΛΤΑ (Ενδεικτικά : σύνδεση Internet,υπολογιστή ,ειδικό modem, εκτυπωτές κ,λ,π)

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες- επαγγελματίες που διατηρούν στις παραπάνω περιοχές καταστήματα καλής θέσης και προβολής, να υποβάλουν σχετική αίτηση, το αργότερο μέχρι την 16η Μαρτίου 2018.

Έντυπο της αίτησης καθώς και πληροφορίες, δίνονται από το Κατάστημα ΕΛΤΑ Τήνου τηλ. 22830-22247 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 – 14.00.

Σημειώνεται ότι :

• Ο ΕΛΤΑ δεν δεσμεύεται έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν αιτήσεις και διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ως ανάδοχο αυτόν που θα κρίνει ως καταλληλότερο για την λειτουργία του Ταχυδρομικού Πρακτορείου.
• Με τον επιλεγέντα ανάδοχο, θα υπογραφεί σχετική σύμβαση συνεργασίας για τρία έτη.

-----

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Γ1 ΤΑΞΗΣ 
ΣΤΟΝ ΣΚΑΛΑΔΟ ΤΗΝΟΥ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής τους πολιτικής, επεκτείνοντας το δίκτυό τους με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού για την παροχή και πώληση υπηρεσιών και προϊόντων που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών τους, συνεργάζονται με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, ιδιώτες επιχειρηματίες, καταστηματάρχες, ελεύθερους επαγγελματίες, με σκοπό τη λειτουργία Ταχυδρομικού Πρακτορείου στα καταστήματά τους.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον του ΕΛΤΑ για τη λειτουργία Περιφερειακού Ταχυδρομικού Πρακτορείου στον Σκαλάδου του ∆ήμου Τήνου του Νομού Κυκλάδων.

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
• Πώληση γραμματοσήμων.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιμολόγηση ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου.
• Πώληση προϊόντων ΕΛΤΑ και τρίτων που διατίθενται μέσω του Ταχυδρομικού ∆ικτύου.
• Αποστολή αντικειμένων ειδικής διαχείρισης (συστημένα, αντικαταβολής, κ.λ.π) και EXPRESS.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιμολόγηση ταχ. δεμάτων
• Έκδοση ταχυδρομικών επιταγών
• Εξόφληση λογαριασμών Ταχυπληρωμής (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης, κινητής τηλεφωνίας, κλπ).
• Επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων στο χώρο του Ταχυδρομικού Πρακτορείου ή μέσω των Γραμματοθυρίδων του.
• ∆ιανομή καθημερινά κατ’ οίκον, των ταχυδρομικών αντικειμένων - πληρωμή ταχ. επιταγών, συντάξεων και επιδομάτων κλπ.
• Πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΛΤΑ.

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ
• Καλή θέση και προβολή
• ∆ραστηριότητα που προσιδιάζει με το έργο των Ελληνικών Ταχυδρομείων
• Άνετη πρόσβαση πελατών και οχημάτων
• Εσωτερικό διακριτό χώρο ελαχίστων διαστάσεων 12 τ.μ., ο οποίος θα οριοθετηθεί και θα διαμορφωθεί κατάλληλα προκειμένου να εκτελείται απρόσκοπτα το ταχυδρομικό έργο.
• Ικανή πρόσοψη για την τοποθέτηση των σημάνσεων ΕΛΤΑ.
• Αναγκαίο εξοπλισμό για την πλήρη διασύνδεση στο αυτοματοποιημένο περιβάλλον ΕΛΤΑ (Ενδεικτικά : σύνδεση Internet,υπολογιστή, ειδικό modem, εκτυπωτές κ,λ,π)

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες- επαγγελματίες που διατηρούν στις παραπάνω περιοχές καταστήματα καλής θέσης και προβολής, να υποβάλουν σχετική αίτηση, το αργότερο μέχρι την 20η Μαρτίου 2018.

Έντυπο της αίτησης καθώς και πληροφορίες, δίνονται από το Κατάστημα ΕΛΤΑ Τήνου τηλ. 22830-22247 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 – 14.00.

Σημειώνεται ότι :

• Ο ΕΛΤΑ δεν δεσμεύεται έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν αιτήσεις και διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ως ανάδοχο αυτόν που θα κρίνει ως καταλληλότερο για την λειτουργία του Ταχυδρομικού Πρακτορείου.

• Με τον επιλεγέντα ανάδοχο, θα υπογραφεί σχετική σύμβαση συνεργασίας για τρία έτη.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΤΑ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.