Το ξενοδοχείο Mr & Mrs White Boutique Resort Tinos, μέλος της εταιρίας HotelBrain, επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα του:

Οδηγό-συντηρητή
Απαιτούμενα προσόντα:
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών
Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης

Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβής αναλόγως προσόντων, δυνατότητα παροχής διαμονής

Σπουδαστές για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης

Για το department της υποδοχής και του F&B

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο paris@hotelbrain.com

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.